Recent Submissions

 • Miten tehdä hyvästä kielenopetuksesta entistä parempaa? 

  Salo, Olli-Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Opetushallitus arvioi keväällä 2013 perusopetuksen päättövaiheessa olleiden oppilaiden kielitaitoa A-ruotsissa ja neljässä tavallisimmin opiskellussa vieraassa kielessä. Arvioinnilla selvitettiin, miten opetussuunnitelman ...
 • Kielitaitotavoitteet saavutettiin, mutta työskentelytavoissa ja asenteissa kehitettävää 

  Härmälä, Marita; Hildén, Raili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Opetushallitus arvioi keväällä 2013 perusopetuksen päättövaiheessa olleiden oppilaiden kielitaitoa A-ruotsissa ja neljässä tavallisimmin opiskellussa vieraassa kielessä. Arvioinnilla selvitettiin, miten opetussuunnitelman ...
 • Den finlandssvenska skolan – en mötesplats för flerspråkiga 

  Silverström, Chris (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar att språkkunskaperna oftast är bättre i finlandssvenska skolor än i finskspråkiga skolor. ...
 • Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet 

  Salonen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen materiaalin hyödyntämisessä sekä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa. ...
 • Kohti kokemuksellista kielenoppimista 

  Viita-Leskelä, Ursula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Vieraiden kielten oppimistuloksista perusopetuksen päättövaiheessa ilmeni, että vaikka eri kielten oppimistulokset sinänsä osoittivat oppilaiden saavuttaneen lähes kaikki keskeiset kielelliset oppimistavoitteet hyvin tai ...