Show simple item record

dc.contributor.authorMäki-Fossi, Satu
dc.date.accessioned2014-10-29T10:37:49Z
dc.date.available2014-10-29T10:37:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1448004
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44505
dc.description.abstractTutkimus on aineistolähtöinen, valokuvaa hyödyntävä tutkimus, jonka tehtävä on tarkastella niitä tekijöitä, jotka saavat sosiaalityöntekijän viihtymään työssään eri sosiaalityön sektoreilla. Aineiston ja uupumisajattelua kyseenalaistavan ajatusmallin kautta on tarkoitus rikastuttaa aikaisempaa sosi-aalityöntekijöiden työssä viihtymiseen liittyvää tutkimustietoa ja kohdistaa sosiaalityöhön voima-varalähtöisempää näkökulmaa tähän astisen uupumustutkimuksen sijasta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalityössä voi viihtyä ja olla motivoitunut työn ajoittaisesti haastavaksi koetusta luonteesta huolimatta (esim. Forsman 2010; Matela 2009). Kansainvälisesti valokuvaa on hyödynnetty yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa kiitettävästi, ja uutta näkökulmaa nostava tut-kimusmenetelmä näyttää löytäneen paikkansa myös suomalaisten yhteiskuntatieteilijöiden keskuu-desta (esim. Eräsaari 1995; Kannasoja 2013; Koskela 2014; Rajanti 1999). Sosiaalityöntekijöitä pyydettiin lähettämään lyhyen selitetekstin kera valokuvia siitä, mikä heitä auttaa viihtymään sosiaalityössä. Aineistopyyntöä levitetiin alan lehdissä ja sosiaalisessa mediassa sekä keskeisten julkisten työnantajien kautta. Valokuvista ja niiden mukana lähetetyistä seliteteks-teistä koostunut 57 valokuvan aineisto käsiteltiin sisällönanalyysin avulla hyödyntäen mediatutki-musta ja aikaisempia valokuvatutkimuksia käsitellyttä kirjallisuutta (esim. Seppänen 2005; Rose 2007; Tinkler 2013). Tutkimukseen osallistui 22 sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijät kuvasivat paljon ympäristöä, kuten työhuoneitaan. Myös työkavereihin ja asiakkaisiin liittyvät kuvat olivat aineistossa suosittuja. Tutkimustuloksena esitän, että sosiaalityöntekijän työssä viihtymistä edistävät sosiaalisen tuen ko-kemus, viihtyisä ja toimiva työympäristö, tauot, sekä työ itsessään. Valokuvatutkimuksen tulokset suhteutuivat hyvin aikaisempiin tutkimustuloksiin tuottaen myös uudenlaista näkökulmaa. Esimer-kiksi estetiikan merkitys työssä viihtymiselle nousi yhdeksi merkittäväksi osatekijäksi tuoden työ-hyvinvointikeskusteluun visuaalisen ulottuvuuden. Aineiston perusteella sosiaalityöntekijöiden yli-kuormittuneisuutta oli havaittavissa, mutta vastapainoksi sosiaalityöntekijöiden omistautuminen asiakkaille ja sosiaalityölle nousi myös vahvasti esiin. Valokuvan kyky tuottaa kepeää ja silti pai-nokasta tietoa tuli tutkimuksen myötä myös toteen näytetyksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (124 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalityöntekijät
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.othertyöviihtyvyys
dc.subject.othervalokuvatutkimus
dc.titleSosiaalityössä viihtyjät : työssä viihtyminen sosiaalityöntekijöiden valokuvaamana
dc.title.alternativeTyössä viihtyminen sosiaalityöntekijöiden valokuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410293139
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2014-10-29T10:37:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöviihtyvyys
dc.subject.ysovalokuvaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record