Recent Submissions

 • Tviitaten ja höyläten 

  Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Eroavatko kielenoppijoiden arjen toiminnot ja luokkahuoneen tapahtumat liiaksi toisistaan? Miten oppijan arkea ja oppimista voisi tuoda lähemmäs toisiaan? Tässä artikkelissa tarkastelen tviittejä, jotka opiskelijat ovat ...
 • Maailma muuttuu, muuttuuko opetus? – Näkökulmia opetusteknologian käyttöön kielenoppimisessa ja -opetuksessa 

  Vaarala, Heidi; Johansson, Marjut; Mutta, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden lokakuun teemanumerossa aiheena ovat ne muutokset, joita opetusteknologian käyttö on tuonut niin oppimiseen kuin opetukseenkin. Opetusteknologian käyttö on lisääntynyt viime vuosina ...
 • Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta 

  Kallionpää, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa. Uusiin opetussuunnitelmiin tuleva monilukutaito voi tarjota väylän ...
 • ESR-projektista kielikoulutusteknologiaa työperäisille maahanmuuttajille 

  Kemi, Kristina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Työperäisen maahanmuuton yhteydessä ajatellaan kotoutumisen alkavan kielen kautta, ja edelleen kielitaidon myötä työssä menestyminen ja uralla eteneminen helpottuvat. Työelämän haasteiden purkaminen taas edistää yksilö- ...
 • Löytöretkellä virtuaalimaailmassa – lukion pitkän englannin kakkoskurssin toteutus Second Lifessa 

  Kae, Tuija; Rytkönen, Heidi; Heikkilä, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Sotungin lukion kielten opettajina lähdimme ilman suurempia ennakko-odotuksia mukaan Opetushallituksen rahoittamaan Second Life -hankkeeseen, koska halusimme testata uuden oppimisympäristön mahdollisuuksia ja kokemuksellista ...
 • Tutkiva oppiminen ja vieraiden kielten opetus : diginatiivit teknologisessa oppimisympäristössä 

  Mutta, Maarit; Pelttari, Sanna; Lintunen, Pekka; Johansson, Marjut (Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Teknologiavälitteisessä kielenoppimisessa käytetään teknologisia laitteita ja sovelluksia oppimisen ja opetuksen tukena niin luokkahuoneen sisä- kuin ulkopuolella. Tämän päivän opiskelijat kuuluvat diginatiiveihin, joille ...
 • Virtaa ylioppilastutkinnon kielikokeisiin! 

  von Zansen, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Sähköisiä ylioppilastutkinnon kielikokeita on suunniteltu reilun vuoden verran. Liikkeelle lähdettiin tutustumalla sähköisiin kielikokeisiin, joita jo tehdään maailmalla ja suomalaisissa kouluissa. Parhaat tehtävätyypit ...