Show simple item record

dc.contributor.authorPartanen, Nina Maarit
dc.date.accessioned2014-10-09T07:30:18Z
dc.date.available2014-10-09T07:30:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446886
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44395
dc.description.abstractTutkimus käsittelee valtionhallinnon ja kunnan välistä lakisääteistä alueidenkäytön suunnittelun työkalua: kehittämiskeskustelua. Tutkimuksessa kartoitetaan kaavaohjaukseen osallistujien kokemuksia, odotuksia ja kehittämisideoita kehittämiskeskustelusta ja ohjaussuhteesta. Tulosten avulla mallinnetaan toimenpide-ehdotukset, joiden avulla alueellisen kehittämistyön vaikuttavuutta voidaan tehostaa Keski-Suomessa. Tutkimuskysymykset rakentuvat sekä kehittämiskeskustelun tavoitteiden, sisällön ja toteutuksen ympärille että ohjaussuhteeseen. Lisäksi selvitetään edellytykset ELY-keskuksen synergiaetujen hyödyntämiselle ohjaussuhteessa. Tutkimuksessa kehittämiskeskustelua tarkastellaan tiedon tuottamisprosessina tietojohtamisen näkökulmasta. Tietojohtaminen tarjoaa luontevat teoriamallit, koska kysymys on valtionhallinnon näkökulmasta tiedolla johtamisesta. Tutkimus rakentuu aikaisempien ympäristöministeriön teettämiin selvityksiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta että valtionhallinnon informaatio-ohjauksesta. Tutkimusaihetta tarkasteltiin monipuolisesti. Tutkimusmenetelmiksi valikoitui teemahaastattelu ja observointi, jotka edustavat laadullista tutkimusta. Tutkimuksen teemahaastattelut toteutettiin kolmessa eri kohdejoukossa: Keski-Suomen kuntatoimijat, Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat ja kolmen muut ELY-keskuksen asiantuntijat. Observointi suoritettiin kesällä 2014 seutukunnallisessa kehittämiskeskustelussa. tutkimus analysointiin deskriptiivisesti abduktiivisella otteella sisällönanalyysia hyödyntäen. Tutkimuksen mukaan kehittämiskeskustelun rooli ja tavoitteet tarvitsevat uudelleen määritystä. Kehittämiskeskustelu tulee painottua nykyistä enemmän strategiseen alueidenkäytön suunnitteluun. Ohjaussuhteen kehittämisen avaintekijäksi tutkimuksessa muodostui kuntien luottamushenkilöiden sitouttaminen kehittämiskeskusteluun. Yhteistyölähtöinen tiedontuotanto, vuorovaikutus ja käytänteiden rakentaminen nähtiin edellytyksinä ELY-keskuksen synergia etujen ja tietopääoman hyödyntämiselle. Tämä tutkimus osaltaan antaa hyvän pohjan ELY-keskukselle kehittää nykyisiä kehittämiskeskustelun käytänteitä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKehittämiskeskustelu
dc.subject.otheralueidenkäytön suunnittelu
dc.subject.otherinformaatio-ohjaus
dc.subject.othertietojohtaminen
dc.titleKehittämiskeskustelu alueidenkäytön suunnittelun välineenä Keski-Suomen ELY-keskuksen informaatio-ohjaussuhteessa tietojohtamisen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410092959
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.date.updated2014-10-09T07:30:19Z
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysoelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
dc.subject.ysoalueidenkäyttö
dc.subject.ysomaankäyttö
dc.subject.ysoKeski-Suomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record