Show simple item record

dc.contributor.authorRekola, Tuulia
dc.date.accessioned2014-10-06T17:18:17Z
dc.date.available2014-10-06T17:18:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446620
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44385
dc.description.abstractTyypin 2 diabetes on yleistynyt sekä Suomessa että maailmalla. Se on vakava ja kansantaloudellisesti erittäin kallis sairaus. Sairautta voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä järjestämällä elintapaohjausta korkeassa sairastumisriskissä oleville. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia, auttoiko viisi kuukautta kestävä elintapaohjaus ryhmäohjauksessa olleita pudottamaan painoa eri mitoilla mitattuna (paino, vyötärönympärys, BMI) sekä selvittää elintapaohjauksella saavutettuja muutoksia liittyen tutkimushenkilöiden ravinnon rasvan laatuun sekä kuidun ja koetun liikunnan määrään. Lisäksi tutkimuksessa kuvattiin, missä elintapa-asioissa asiakkaat halusivat tehdä muutoksia, mitä valmiuksia terveellisiin elintapoihin ryhmäohjaus antoi ja mikä auttoi eniten elintapatavoitteissa onnistumisessa. Tutkimuksen aineisto koostui Päijät-Hämeen alueella vuosina 2010 – 2011 toimineista Ikihyvä -elintapaohjausryhmistä ja ryhmään osallistuneilta kerätyistä tutkimuslomakkeista. Ryhmien ohjaus toteutettiin osana perusterveydenhuollon normaalia toimintaa. Elintapaohjausryhmiin osallistuneet tutkimushenkilöt olivat korkeassa diabetesriskissä. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 65, joista suurin osa oli naisia (n=48) ja yli 50-vuotiaita (n=51). Aineiston analyysissa käytettiin sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksessa elintapaohjaus auttoi pudottamaan painoa, BMI:ä ja vyötärönympärystä tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Ryhmittäin tarkasteltuna naiset ja yli 50-vuotiaat onnistuivat parhaiten. Rasvan laatu ja kuidun saanti paranivat myös tilastollisesti merkitsevästi, mutta tyytyväisyys omaan liikuntaan ei lisääntynyt merkitsevästi. Tutkimuksen mukaan ryhmäohjaukseen osallistuneet halusivat tehdä eniten muutoksia terveelliseen ruokavalioon ja syömisen hallintaan liittyen. Asiakkaiden mukaan ohjaus antoi eniten valmiuksia terveelliseen ruokavalioon ja syömisen hallintaan liittyen. Elintapamuutoksissa onnistumisessa auttoi eniten tuki. Johtopäätöksenä elintapaohjausta kannattaa järjestää erityisesti tyypin 2 diabeteksen korkessa riskissä oleville. Paino, BMI ja vyötärönympärys pienenevät elintapaohjauksessa. Myös ruokavalion rasvan laatu ja kuidun saanti paranevat, mutta tyytyväisyydessä omaan liikuntaan ei tapahdu muutosta. Naiset ja yli 50-vuotiaat näyttävät hyötyvän elintapaohjauksesta eniten. Eniten elintapamuutoksia halutaan tehdä terveelliseen ruokavalioon ja syömisen hallintaan liittyen, johon elintapaohjaus antaa myös eniten valmiuksia.fi
dc.description.abstractType 2 diabetes has increased both in Finland and abroad. It is a serious and economically very costly disease. The disease can be prevented by providing lifestyle counseling for people at high risk of disease. The purpose of this study was firstly to investigate whether a five month, group based lifestyle counseling helped participants to lose weight when measured with different measurements (weight, waist circumference, BMI) and secondly clarify the quality of fat and fiber intake and satisfaction of the participants with their physical activity. In addition, the study described in which lifestyle issues the participants wanted to make changes and what capacities this lifestyle program gave them and what helped them the most to achieve their lifestyle goals. The data consisted of research questionnaires which were collected from GOAL – lifestyle groups that operated in the Päijät-Häme area in 2010 – 2011. The lifestyle groups were carried out as part of primary health care. The participants in this study were at high risk of diabetes. There were a total of 65 subjects, most of them were women (n = 48) and most were over 50 years of age (n = 51). Both quantitative and qualitative research methods were used in the analysis. Lifestyle intervention helped subjects to lose weight. Weight (kg), BMI and waist circumference diminished statistically significantly. Women and people over the age of 50 were the most successful groups. The quality of fat and fiber intake also improved significantly but the satisfaction of the participants with their physical activity did not increase significantly. The participants wanted to make the most changes in healthy diet and eating habits, for which lifestyle education gave the most capacities as well. Support from others helped the most to succeed in lifestyle changes. In conclusion, lifestyle counseling is very important for people at high risk of diabetes. In this study, weight, BMI and waist circumference reduced with group based lifestyle counseling. Also, the quality of dietary fat and fiber intake improved. However, in the case of satisfaction with own physical activity, there was no change in the lifestyle groups. Women and people over the age of 50 seemed to benefit most from lifestyle guidance. Most participants wanted to concentrate on healthy diet and eating habits, for which they also got most capacities from the lifestyle intervention.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherelintapaohjaus
dc.subject.otherryhmäohjaus
dc.subject.othertyypin 2 diabetes
dc.subject.otherennaltaehkäisy
dc.titleTyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy ryhmäohjauksella osana perusterveydenhuollon normaalia toimintaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410062936
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-10-06T17:18:18Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoelintavat
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoterveysneuvonta
dc.subject.ysoryhmäohjaus
dc.subject.ysoaikuistyypin diabetes
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record