Show simple item record

dc.contributor.authorSilfver, Anssi
dc.date.accessioned2014-10-04T16:00:27Z
dc.date.available2014-10-04T16:00:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446475
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44379
dc.description.abstractAnssi Silfver, 2014. Onnistunut suoritus jääkiekossa. Tapaustutkimus TPS:n A-nuorten SM-sarjapelaajien kokemuksista kaudella 2013–2014. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntapedagogiikan pro-gradu – tutkielma 54s., 4 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kuinka pelaajat kokivat onnistuneen suorituksen jääkiekossa. Halusin myös tietää, mikä on valmentajien rooli onnistuneessa suorituksessa. Lisäksi, pelaajat kertoivat, miten seuran toiminta mahdollisesti vaikutti suoritukseen jäällä. Viimeisenä teemana halusin tarkentaa mitä pelaajat ymmärtävät henkisellä valmennuksella. Tämän tutkimuksen viitekehys muotoutui neljästä tärkeästä tekijästä, jotka valitsin oman valmentaja kokemuksen sekä aikaisempien samankaltaisten tutkimusten perusteella. Ensimmäinen tekijä oli koti ja läheiset ihmiset, toinen oli jääkiekon valmennusjärjestelmä Suomessa, kolmas tekijä oli seuran roolin tutkiminen ja neljäs oli henkinen valmennus. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka suoritettiin talven 2013–2014 aikana. Kaiken kaikkiaan 25 pelaajaa vastaanotti sähköisen aineistonkeruulomakkeen ja niistä 14 pelaajaa osallistui tutkimukseen aktiivisesti. Tutkimusmetodi oli hermeneuttinen spiraali, koska tutkijan omalla vahvalla esiymmärryksellä oli iso merkitys. Lisäksi, pelaajien oli kätevä täyttää lomaketta älypuhelimella, tablet-tietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. Lomakkeen täyttö ei myöskään ollut liian aikaa vievää. Tutkimustulosten mukaan kodin ja läheisten rooli ei ollut niin merkittävä kuin aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Vain vähän yli puolet vastaajista piti kodin ja läheisten roolia ensisijaisen tärkeänä. Valmentajan rooli koettiin tärkeänä etenkin seuraavissa tekijöissä: oikeudenmukaisena palautteenantajana, positiivisen ilmapiirin luojana ja vuorovaikuttajana. Seuran tärkein rooli tutkimuksen mukaan oli mahdollistaa olosuhteet niin, että pelaajat pystyivät keskittymään täysin peliin ja valmistautumaan optimaalisesti otteluihin. Matkajärjestelyt ja ravinto olivat pelaajien mukaan asioita, joita seuran tulisi ottaa huomioon paremmin kauden aikana. Henkisen valmennuksen ymmärrys oli varsin kapeaa pelaajilla. Mielikuvaharjoittelu oli selvästi eniten käytetty pelaajien valmistautuessa peliin. Valmentamisen holistista näkökulmaa ei mainittu missään yhteydessä tutkimuksessa. Avainsanat: Koti, seura, valmennus, henkinen valmennus, jääkiekkofi
dc.description.abstractAnssi Silfver (2014). Successful performance in ice hockey. A case study on how the players of TPS A juniors experienced successful performance during the season 2013-2014. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master`s Thesis, 55p., four appendices. The purpose of this study was to find out how the players feel successful performance on ice hockey. I also want to clarify what coach’s role in success performance is. In addition, I wanted to know how the players felt the club or organization may affect the performance on ice. Furthermore the role of family´s support was studied. Last theme of the study was to solve what are the players´ experience of mental training. The frame of reference for this study consisted of four important factors which I chose based on my coaching experience and previous similar studies. The first factor was home and the people close to you, the second one was the coaching system of ice hockey in Finland, the third one was the question about the role of organization and the last one was mental training. This case study was conducted during winter 2013-2014. 25 players received the electronic data collection form, however, 14 of them participated in the study actively. The research method was a hermeneutic spiral, because the researcher´s expertise play a crucial role in the study. In addition the form was not too time-consuming for the players and it was easy to fill with phones, laptops or tablet computers. According to this study a little over 50% of players considered the support of people who are close to them highly important. Players appreciated and found the following coach’s factors important: fair feedback, interaction skills and how they create a positive atmosphere. The most important task of the organization was to create sufficient conditions which allow the players to concentrate fully when preparing for a game. For example taking care of nutrition and snacks on the game day was regarded as highly important. However, the surprising outcome of the study was the fact that the players´ view on mental training was very narrow. The most used method by the players was imaginary training while preparing for a game. The holistic view of coaching was not mentioned at all. Keywords: Home, organization, coaching, mental training and ice hockeyen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKoti
dc.subject.otherseura
dc.subject.othervalmennus
dc.subject.otherhenkinen valmennus
dc.subject.otherjääkiekko
dc.titleOnnistunut suoritus jääkiekossa : tapaustutkimus TPS:n A-nuorten SM-sarjapelaajien kokemuksista kaudella 2013-2014
dc.title.alternativeTapaustutkimus TPS:n A-nuorten SM-sarjapelaajien kokemuksista kaudella 2013-2014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410042933
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-10-04T16:00:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysojääkiekko
dc.subject.ysopsyykkinen valmennus
dc.subject.ysoonnistuminen
dc.subject.ysourheiluseurat
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysojärjestötoiminta
dc.subject.ysonuoret


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record