Show simple item record

dc.contributor.authorLeinonen, Emilia
dc.date.accessioned2014-06-12T18:02:30Z
dc.date.available2014-06-12T18:02:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437313
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43690
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää henkilökohtaisen budjetin käyttöä Hollannissa ja Englannissa systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan tiettyä rahasummaa, joka myönnetään asiakkaan käytettäväksi hoidon, hoivan tai apuvälineiden hankintaa varten. Henkilökohtaisella budjetilla pyritään aktivoimaan kansalaisia lisäämällä heidän valinnanmahdollisuuksiaan. Sen tavoitteena on myös kustannusten vähentäminen ja kilpailun lisääminen. Tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan, miten nämä aktivointipyrkimykset näkyvät henkilökohtaisen budjetin mallissa tarkastelemalla eri osapuolten kokemuksia henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia henkilökohtaisen budjetin mallissa näyttää olevan. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Miten asiakkaiden valtaistaminen ja valinnanvapaus näkyvät henkilökohtaisessa budjetissa? 2) Millaisia kokemuksia henkilökohtaisen budjetin eri osapuolilla on budjetin käytöstä? 3) Millaisia etuja ja haittoja henkilökohtaisessa budjetissa näyttäisi olevan? Tutkimuksen aineistona on käytetty henkilökohtaista budjettia koskevaa kansainvälistä tutkimusta. Aineisto kerättiin elektronisista tietokannoista käyttäen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Aineisto koostuu 18 artikkelista, joista 12 käsitteli Englantia, 4 Hollantia ja kaksi näitä molempia. Aineiston analysointiin puolestaan käytettiin narratiivista synteesiä. Tutkimuksen tulosten mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilökohtaisen budjetin käyttöön. Sen voidaan katsoa lisäävän valtaistamista ja valinnanmahdollisuuksia. Henkilökohtainen budjetti kuitenkin saattaa muuttaa perhesuhteita sopimuksellisen luonteensa vuoksi. Se voi myös heikentää budjetin avulla palkattujen hoitajien ja avustajien asemaa ja mahdollisuuksia poistua työsuhteesta. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että henkilökohtaisen budjetin suunnittelussa on otettava huomioon eri ryhmien tarpeet sekä taattava riittävät tuki- ja neuvontapalvelut. Lisäksi budjetin on oltava riittävällä tasolla ja työntekijöiden koulutukseen tulee panostaa. Tämä pätee etenkin, mikäli henkilökohtaisen budjetin käyttöä halutaan laajentaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (98 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhenkilökohtainen budjetti
dc.subject.othermarkkinoistuminen
dc.titleHenkilökohtainen budjetti : systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406122009
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2014-06-12T18:02:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysotalousarviot
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysokansalaiset
dc.subject.ysohallinto
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record