Show simple item record

dc.contributor.authorSalonen, Maija
dc.contributor.authorSalonen, Severi
dc.date.accessioned2014-06-09T20:36:54Z
dc.date.available2014-06-09T20:36:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437606
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43663
dc.description.abstractSalonen, Maija & Salonen, Severi 2014. Kahdeksasluokkalaisten fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet Liikkuva koulu -hankkeen koulussa vuosina 2011, 2012 ja 2013. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 80 s. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahdeksasluokkalaisten nuorten fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalisia suhteita koulussa. Tutkimuksessa kuvattiin nuorten fyysisen aktiivisuuden viikoittaista määrää ja koettuja vertaissuhteita, yhteenkuuluvuutta, autonomiaa ja kouluilmapiiriä. Tutkimuksessa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden määrää ja sosiaalisia suhteita sukupuolivertailulla ja kohorttivertailulla. Erityisesti selvitettiin terveysliikuntasuositusten kannalta riittävästi liikkuvien ja riittämättömästi liikkuvien nuorten määrää. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin terveysliikuntasuositusten kannalta riittävästi liikkuvien ja riittämättömästi liikkuvien oppilaiden sosiaalisia suhteita koulussa. Tutkimus on osa Liikkuva koulu -hanketta ja se on toteutettu yhteistyössä LIKES -tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimuksessa hyödynnettiin valmista LIKES -tutkimuskeskuksen keräämää kyselylomakeai-neistoa Liikkuva koulu -hankkeen eräästä koulusta. Kyselyyn vastasi yhteensä 400 kahdeksas-luokkalaista oppilasta vuosina 2011–2013 ja vastaukset kerättiin aina keväällä. Saatua aineistoa kuvailtiin prosenttiosuuksilla, keskiarvoilla ja keskihajonnoilla. Tilastollisen merkitsevyyden arvioinnissa käytettiin χ²-yhteensopivuustestiä ja t-testiä ja yksisuuntaista varianssianalyysia. Fyysinen aktiivisuus lisääntyi tutkimusjakson aikana siten, että vuonna 2013 oppilaat liikkuivat hieman enemmän kuin vuonna 2011. Tyttöjen ja poikien fyysisen aktiivisuuden määrässä ei ollut eroja, vaikka pojilla fyysisen aktiivisuuden kasvu oli selkeämpää. Terveysliikuntasuosituksen saavuttaneiden tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa yksittäisten vuosien kohdalla, mutta kaikki vuodet yhteenlaskettuna riittävästi liikkuvia poikia oli enemmän kuin tyttöjä. Sosiaaliset suhteet koettiin tutkimusjakson aikana pääsääntöisesti myönteisinä, vaikka tietyt osa-alueet heikkenivät viimeisenä tutkimusvuotena. Fyysisen aktiivisuuden ja sosiaalisten suhteiden yhteyttä tarkasteltiin siten, että oppilaat jaettiin fyysisen aktiivisuuden suhteen kolmeen ryhmään, jotka muodostuivat inaktiivisista, keskivertoliikkujista ja riittävästi liikkuvista. Vain vähän liikkuvat, inaktiiviset, oppilaat kokivat koulun sosiaaliset suhteet pääsääntöisesti heikompina kuin keskivertoliikkujat ja riittävästi liikkuvat oppilaat. Kyseiseen Liikkuva koulu -hankkeen kouluun kolmen vuoden aikana suunnatuilla edistämistoimilla oli myönteistä vaikutusta fyysisen aktiivisuuteen, mutta ei niinkään koulussa koettuihin sosiaalisiin suhteisiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikuntainterventio
dc.titleKahdeksasluokkalaisten fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet Liikkuva koulu -hankkeen koulussa vuosina 2011, 2012 ja 2013
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406091974
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-06-09T20:36:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoterveysliikunta
dc.subject.ysosuositukset
dc.subject.ysoliikuntaharrastus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record