Recent Submissions

 • Kielellinen tietoisuus kieliopin opetuksen kulmakivenä 

  Aalto, Eija; Kauppinen, Merja; Tarnanen, Mirja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kielioppi tai kielitieto merkitsee itse kullekin meistä eri asioita. Sitä voi tarkastella muun muassa kielen kuvausjärjestelmänä, äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sisältöalueena tai tutkimusalana. Pohdimme tässä ...
 • Kielitiedon opetus ja oppiminen – älyllistä seikkailua etsimässä? 

  Tainio, Liisa; Tarnanen, Mirja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden toukokuun teemanumerossa pohditaan kielitiedon opetusta ja oppimista niin koulussa kuin opettajankoulutuksessakin. Teemanumeron kirjoittajat ovat kokoontuneet yhteen parin vuoden ajan ...
 • EI kielioppia kieliopin vuoksi – kuusi toivetta 

  Alho, Irja; Korhonen, Riitta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Äidinkielen opetuksen kielitieto-osio, etenkään kielioppi, ei liene koskaan keikkunut oppisisältöjen suosikkilistan kärjessä. Vaikka kielioppi koulussa on vuosikymmenien saatossa karsiutunut luurangon sirpaleiksi, oppilaiden ...
 • Oman ajattelun ilmaisua kielitiedon opetukseen 

  Kulju, Pirjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa ajattelu ja oppiminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueeksi. Äidinkielen kielitiedon osalta tämä on tervetullut linjaus, sillä kielitiedon ...
 • Ruuvimeisselit ruosteessa – Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kokemuksia kieliopin opettamisesta 

  Ruuska, Helena (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  E.N. Setälän haamu väijyy edelleen äidinkielen luokkien liepeillä, ja kielioppi on kirosana. Kum-mituksen karkottamiseksi on keksitty kielioppi-sanan kiertoilmaisuja sen sijaan, että olisi kehi-tetty äidinkielen kieliopin ...
 • Luokanopettajaopiskelijat ja kielioppi 

  Tainio, Liisa; Marjokorpi, Jenni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Tulevien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (OPS16) korostuvat kielitietoisuus ja entistä laajemmin ymmärretyt tekstitaidot, joita ehdotuksessa kutsutaan monilukutaidoksi. Perustan tekstitaidoille ...
 • Opettajan pedagoginen sisältötieto kielitiedon opetuksen näkökulmasta 

  Rättyä, Kaisu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kielitiedon opetukseen liittyvä kansainvälinen tutkimus on pureutunut viime vuosina kiinnostavasti siihen, millä tavoin kielitiedon opetus liittyy kirjoittamisen opetukseen ja millaisia opetusmenetelmiä kieliopin opetuksessa ...