Show simple item record

dc.contributor.authorKauhanen, Anna
dc.date.accessioned2014-05-16T08:15:58Z
dc.date.available2014-05-16T08:15:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435506
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43430
dc.description.abstractOpiskelu ja tietoinen oppiminen ovat yhä tärkeämpiä asioita aikuisten elämässä. Elinikäinen oppiminen tarjoaa välineitä, joilla aikuiset pystyvät vastaamaan haasteisiin, joita globaali ja nopeasti muuttuva maailma tarjoaa. Kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen aikuisiällä on yksi elinikäisen oppimisen muoto. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia merkityksiä aikuisopiskelijat antavat aikuisiässä tapahtuville omaehtoisille englannin kielen opinnoilleen sekä millainen rooli englannin kielellä on kyseisten opiskelijoiden elämässä. Tutkimuksessa selvitettiin aikuisopiskelijoiden syitä osallistua Englannin kielen kursseille ja näiden syiden kautta tutkittiin myös opiskelijoiden motivaatiota. Tutkimuksen osallistujat olivat kansalaisopiston englannin kielen alkeis- ja perustason opiskelijoita. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella tammikuussa 2014. Kyselyyn vastasi 123 opiskelijaa. Kysely sisälsi monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä sekä vapaaehtoisen kirjoitustehtävän aiheesta ”Englannin kieli elämässäni”. Monivalintakysymykset sekä avoimet kysymykset analysoitiin määrällisesti kun taas kirjoitelmien sisältöä analysoitiin laadullisin menetelmin. Tilastollisen aineiston pohjalta tehdyt päätelmät osoittivat, että englannin kielen opinnot koettiin pääasiassa hyödyllisiksi matkailun kannalta. Englantia tarvittiin eniten ulkomailla ja suurin osa (98 %) halusi oppia englantia niin, että pärjää arkipäivän tilanteissa ulkomailla. Myös uusien taitojen oppimista ja niiden sovellettavuutta käytännön tilanteissa pidettiin tärkeinä syinä osallistua opintoihin ja ne olivat myös tärkeimmät hyödyt, joita opinnoista saatiin. 98 % vastaajista ilmoitti opiskelevansa englantia, koska kieli kiinnosti heitä. Tämä tulos osoitti selvää sisäistä kiinnostusta kieltä kohtaan. Ulkoiset vaikuttimet opiskelijoiden motivaatiossa olivat kuitenkin myös vahvoja, mikä kertoo osaltaan siitä, että Englannilla on selkeästi käytännöllinen rooli. Opinnoilta toivottiin eniten hyviä valmiuksia sujuvaan keskusteluun englannin kielellä. Laadullista aineistoa tarkasteltiin kahden pääteeman kautta: Englannin kielen tarve ja kohtaamispaikat sekä suhtautuminen englannin kieleen ja opiskeluun. Tulokset osoittivat, että opiskelijat suhtautuvat englannin kieleen ja sen opiskeluun yleisesti ottaen erittäin positiivisesti. Uusien asioiden oppiminen koettiin palkitsevana ja kiinnostavana. Englannin kielen rooli matkailun kielenä korostui myös laadullisessa aineistossa. Moni ei ollut opiskellut englantia kouluvuosina ollenkaan ja kielen opiskelu täytti yhden pitkäaikaisen haaveen. Tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa aikuisten toiveista ja tavoitteista liittyen heidän englannin kielen opintoihin. Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä niille tahoille, jotka suunnittelevat ja järjestävät englannin opetusta aikuisille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliberal adult education
dc.subject.otherlifelong learning
dc.subject.otherEFL
dc.subject.othersurvey
dc.subject.othermotivation
dc.titleLifelong learning and the English language : the significance of studying English voluntarily at adult age
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405161733
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-05-16T08:15:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoaikuisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record