Recent Submissions

 • AHELO – Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten kansainvälinen arviointi 

  Ursin, Jani (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kaikki koulutuspolitiikkaa seuraavat ovat varmasti havainneet, mikä merkitys Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toteuttamilla arvioinneilla, kuten esimerkiksi perusasteen oppimistuloksia kartoittavalla ...
 • Oppija arjen sankarina – Luokasta arjen vuorovaikutustilanteisiin ja takaisin 

  Lilja, Niina; Eloranta, Johanna; Piirainen-Marsh, Arja; Saario, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Olemme opettajina usein miettineet, miten hyvin luokkahuoneen suomi toisena kielenä -opetus valmentaa opiskelijoita toimimaan arjen kielenkäyttötilanteissa. Kerromme tässä artikkelissa tutkimusta ja pedagogista kehitystyötä ...
 • Aikuisten lukutaito tiedon käsittelyn ja hallinnan avaintaitona 

  Sulkunen, Sari; Malin, Antero (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kansainväliset oppimistulosten ja osaamisen arvioinnit elävät kultakauttaan, ja lähes joka vuosi Suomessakin julkaistaan eri kohderyhmien avaintaitoja kartoittavien tutkimusten tuloksia. Tutkimusten kohteena olevat taidot ...
 • Arviointiyhteiskunta, osaaminen ja ”entäpä jos…” 

  Saarinen, Taina; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
 • Vertaistutustumista suomalaiseen kielikoulutukseen – Euroopan komission työryhmä Kieliverkoston ja OKM:n vieraana 

  Skinnari, Kristiina; Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Euroopan komission temaattinen asiantuntijaryhmä Languages in Education and Training on työstänyt puolisentoista vuotta kielenoppimisen eurooppalaista tavoitteistoa. Työryhmä vieraili 27.‒28. maaliskuuta Suomessa ...
 • Sävyjä sysisuomalaisuuteen 

  Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Osallisena Suomessa -hankkeesta, joka on valtakunnallisesti yksi suurimmista maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta edistävistä hankkeista, on nyt julkaistu kirja. Se on kiinnostavaa luettavaa niin suomi toisena ...
 • Kaapin ovet selällään: vuorovaikutuksen heteronormatiivisuutta rikkomassa 

  Jantunen, Jarmo Harri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt joutuvat elämänsä aikana päättämään useasti, millaisia omaan suuntautumiseensa liittyviä kielellisiä tekoja (perfomatiiveja) he tekevät ja miten nämä vaikuttavat heidän elämäänsä. ...
 • Suomi äidinkielenä -opettajien koulutus Ruotsin koulutuskartalle 

  Muhonen, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Tukholman yliopiston kielididaktiikan laitoksessa ja balttilaisten kielten, suomen ja saksan laitoksessa on alkamassa Ruotsin kansallisten vähemmistökielten opetusta uudistava suomen kielen aineenopettajaohjelma, joka ...