Recent Submissions

 • Oivalluksia osaamisesta 

  Vaarala, Heidi; Kangasvieri, Teija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
 • Vieraasta kielestä omiksi sanoiksi: Mitä Vološinov sanoi kielen oppimisesta ja opettamisesta? 

  Dufva, Hannele (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Toisten ja vieraiden kielten opettamisen perustana ovat mm. erilaiset kieltä ja sen oppimista koskevat käsitykset. Mitä siis opetetaan, kun opetetaan kieltä? Mitä opiskelija kokee oppivansa, kun hän opiskelee kieltä? Mitä ...
 • Kyllä, venäjä opettaa 

  Vanhala-Aniszewski, Marjatta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaine osana Jyväskylän yliopiston kielten laitosta kouluttaa kielen opettajia ja muita kieliasiantuntijoita kuten tutkijoita, toimittajia, tiedottajia, kielenhuoltajia, kielikonsultteja jne. ...
 • Osaava vai sivistynyt kansakunta koulutuspolitiikan päämääränä? 

  Välijärvi, Jouni (Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus rakentuu osaamiselle. Korkeatasoinen osaaminen ei kuulu pelkästään kansakunnan eliitille vaan on nykyisin jokaisen kansalaisen perusoikeus ja välttämättömyys. Tämä korostuu pienen ...
 • FIS-STEPS -verkostohanke – kohti yhtenäisempää vieraskielistä opetusta 

  Katajamäki, Miika (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Artikkeli esittelee Suomen vieraskielisen opetuksen kehittämishanketta FIS-STEPS (Finnish International Schools – Sharing Tools for English Public Schools), joka on Opetushallituksen rahoittama valtakunnallinen verkostohanke. ...
 • Vieraita kieliä voidaan opiskella myös yritysyhteistyöprojektissa 

  Minkkinen, Eila; Myntti, Yki (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Tämä artikkeli kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 toteutetusta pilottiprojektista, jossa autettiin pientä satakuntalaista yritystä osallistumaan kansainvälisille elintarvikealan Anuga 2013 -messuille ...
 • Miss Kati! Please teach me! 

  Loponen, Kati (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2010)
  Mitä tapahtuu, kun suomalainen luokanopettaja löytää itsensä opettamasta englantia ja englanniksi luokalle, jonka kanssa ei ole yhteistä kieltä? Kuinka kokemukset CLIL-opetuksesta toimivat käytännössä aivan eri ...
 • Liike-espanjaa sulavasti 

  Puranen, Pasi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Käsittelen tässä artikkelissa sulautuvaan metodiin perustuvan liike-espanjan kurssin luomista ja valotan hieman kokemuksia opetuksen kehittämisestä. Sulautuvalla metodilla tarkoitetaan oppimisen ja opettamisen tapaa, jossa ...