Recent Submissions

 • Rajat, kynnykset, muurit ja sillat 

  Pöyhönen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
 • Kielimatka Muuramesta Vöyriin 

  Pöyhönen, Sari; Viitanen, Pietu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Suomi on kiinnostava maa. Vain muutaman tunnin ajomatkan päässä voi löytää toisen todellisuuden, vaikka taivaankansi on sama. Kävin marraskuussa tutustumassa Vöyrissä toteutettuun ruotsinkieliseen turvapaikanhakijoille ...
 • Ammattikorkeakoulujen ruotsin opetuksen haasteista 

  Salomaa, Pirjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  "Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa – Kohti motivoivaa ohjaamista" on 20 artikkelin ja kahden puheenvuoron julkaisu, jossa kuvataan Elitgruppen -nimistä täydennyskoulutuskehityshanketta. Vuosina 2012 – ...
 • Kaksi vuosikymmentä Yleisiä kielitutkintoja 

  Ahola, Sari; Leblay, Tarja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Yleiset kielitutkinnot (YKI) on kansallinen kielitutkintojärjestelmä, jota koskeva lainsäädäntö astui voimaan vuonna 1994. Tänä vuonna on siis kulunut 20 vuotta siitä, kun järjestelmä aloitti toimintansa. Näiden vuosien ...
 • Kielenoppijan personal trainer 

  Alila, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kielenopettaja työskentelee tyypillisesti julkisella sektorilla oppilaitoksissa. Oppijoiden tarpeet ovat kuitenkin entistä enemmän yksilöllisiä ja yksityisopettajaa halutaan käyttää kurssimuotoisen opiskelun lisäksi. ...
 • Kaksikielinen koulu? Pietarsaaren lukio ja Jakobstads gymnasium saman katon alle 

  Kajander, Kati; Dufva, Hannele; Kotkavuori, Ella; Alanen, Riikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Suomessa on käyty usean vuoden ajan keskustelua kaksikielisistä kouluista. Erityisen kiivaana keskustelu kävi syksyllä 2011, jolloin niin suomen- kuin ruotsinkielisessä lehdistössä esiteltiin mielipiteitä puolesta ja vastaan ...
 • Luokkatandemilla vauhtia ammattikorkeakoulun toisen kotimaisen kielen opiskeluun 

  Korhonen, Anna; Savolainen, Katariina; Isokangas, Sari; Saarikoski, Lotta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Artikkeli kertoo Insinööriopiskelijoiden korkeakoulutandem -hankkeesta, jossa Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian insinööriopiskelijat harjoittelivat yhdessä suomea/ruotsia toisen kotimaisen kielen opintojakson ...
 • "Mamma, minä viskaan salaisuuden sinun korvaan" – kaksikielisten lasten vanhempien iloista ja huolista 

  Sajavaara, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Suomi ei ole enää yksikielinen maa. Jos yhteiskunta edistäisi nykyistä aktiivisemmin kaksi- ja monikielisyyttä, myös kansallinen kielivaranto laajenisi ja monipuolistuisi. Kaksikielisyyden tukeminen on tällä hetkellä vain ...
 • Monikielisessä viittovassa perheessä kielet täydentävät toisiaan 

  Lindholm, Mari; Tarvonen-Jarva, Maritta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Suomessa viittomakieli on noin 5000 kuuron äidinkieli. Lisäksi on monia kuulevia lapsia, joiden vanhemmista ainakin toinen on kuuro viittomakielinen. Näin ollen kuulevilla lapsilla on mahdollisuus oppia luonnollisesti ...
 • Kansainvälinen harjoittelu – pelimerkit työelämän käyttöön! 

  Mutanen, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  CIMO on kansainvälistänyt jo yli kaksikymmentä vuotta suomalaisia nuoria työelämää varten. Yksi hyvä väline on ollut opintoihin liittyvä harjoittelu ulkomailla. Työelämässä tarvitaankin yhä monipuolisempaa kielitaitoa, ...
 • Me ollaan kääntäjiä kaikki – vai ollaanko? 

  Latomaa, Sirkku (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Nykyisen yliopistokoulutuksen tavoitteena on antaa aiempaa laaja-alaisemmat valmiudet työelämää varten. Vaikka koulutuksen muutos tähän suuntaan on monesta syystä tarkoituksenmukainen, on samalla selvää, että tulevan ...
 • Miten tehdä hyvästä kielenopetuksesta entistä parempaa? 

  Salo, Olli-Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Opetushallitus arvioi keväällä 2013 perusopetuksen päättövaiheessa olleiden oppilaiden kielitaitoa A-ruotsissa ja neljässä tavallisimmin opiskellussa vieraassa kielessä. Arvioinnilla selvitettiin, miten opetussuunnitelman ...
 • Kielitaitotavoitteet saavutettiin, mutta työskentelytavoissa ja asenteissa kehitettävää 

  Härmälä, Marita; Hildén, Raili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Opetushallitus arvioi keväällä 2013 perusopetuksen päättövaiheessa olleiden oppilaiden kielitaitoa A-ruotsissa ja neljässä tavallisimmin opiskellussa vieraassa kielessä. Arvioinnilla selvitettiin, miten opetussuunnitelman ...
 • Den finlandssvenska skolan – en mötesplats för flerspråkiga 

  Silverström, Chris (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar att språkkunskaperna oftast är bättre i finlandssvenska skolor än i finskspråkiga skolor. ...
 • Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet 

  Salonen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen materiaalin hyödyntämisessä sekä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa. ...
 • Kohti kokemuksellista kielenoppimista 

  Viita-Leskelä, Ursula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Vieraiden kielten oppimistuloksista perusopetuksen päättövaiheessa ilmeni, että vaikka eri kielten oppimistulokset sinänsä osoittivat oppilaiden saavuttaneen lähes kaikki keskeiset kielelliset oppimistavoitteet hyvin tai ...
 • Tviitaten ja höyläten 

  Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Eroavatko kielenoppijoiden arjen toiminnot ja luokkahuoneen tapahtumat liiaksi toisistaan? Miten oppijan arkea ja oppimista voisi tuoda lähemmäs toisiaan? Tässä artikkelissa tarkastelen tviittejä, jotka opiskelijat ovat ...
 • Maailma muuttuu, muuttuuko opetus? – Näkökulmia opetusteknologian käyttöön kielenoppimisessa ja -opetuksessa 

  Vaarala, Heidi; Johansson, Marjut; Mutta, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden lokakuun teemanumerossa aiheena ovat ne muutokset, joita opetusteknologian käyttö on tuonut niin oppimiseen kuin opetukseenkin. Opetusteknologian käyttö on lisääntynyt viime vuosina ...
 • Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta 

  Kallionpää, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa. Uusiin opetussuunnitelmiin tuleva monilukutaito voi tarjota väylän ...
 • ESR-projektista kielikoulutusteknologiaa työperäisille maahanmuuttajille 

  Kemi, Kristina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2014)
  Työperäisen maahanmuuton yhteydessä ajatellaan kotoutumisen alkavan kielen kautta, ja edelleen kielitaidon myötä työssä menestyminen ja uralla eteneminen helpottuvat. Työelämän haasteiden purkaminen taas edistää yksilö- ...

View more