Show simple item record

dc.contributor.authorMyllymäki, Sanna
dc.date.accessioned2014-03-21T10:05:40Z
dc.date.available2014-03-21T10:05:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311264
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43096
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelen itsemääräämisoikeutta ja sen toteutumista vanhusten kotihoidossa. Vanhusten itsemääräämisoikeuden toteutuminen on yksi keskeinen vanhustyötä ohjaava arvo ja siksi pidän sitä tärkeänä tutkimusaiheena. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhusten näkemyksiä itsemääräämisoikeudesta ja minkälaiset asiat vaikuttavat itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Tarkastelen vanhusten käsityksiä itsemääräämisoikeuden rakentumisesta toimijuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Toimijuutta tuon esille Jyrki Jyrkämän (2007) kehittämän toimijuuden modaliteetit mallin kautta. Modaliteetti mallin lähtökohtana on eron tekeminen osaamisen ja kykenemisen välille. Modaliteetti malli antaa mahdollisuuden tarkastella vanhusten toimijuutta monipuolisesti sekä kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkimuksessa sovellan toimijuuden modaliteetit -mallia tarkastellessani kotihoidon asiakkaana olevien vanhusten käsityksiä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Osallisuus liittyy keskeisesti toimijuuteen ja siksi osallisuus kulkee tutkimuksessani toimijuuden rinnalla. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jota lähestyn fenomenograafisella tutkimusotteella. Fenomenografia on laadullisesti suuntautunut tutkimusote, joka tutkii ihmisten erilaisia käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Tutkimusaineistoaineisto koostuu kuudesta teemahaastattelusta, jotka olen analysoinut aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Itsemääräämisoikeus osoittautui tutkimuksessani haastavaksi käsitteeksi. Tutkimuksessa tuli esille, että vanhuksilla itsellään oli vaikea kuvailla ja konkretisoida itsemääräämisoikeutta ja sen toteutumista arjen toiminnoissa. Itsemääräämisoikeus vaikuttaa olevan abstrakti käsite vanhusten arjessa. Tämän tutkimuksen mukaan vanhukset kuitenkin kokevat itsemääräämisoikeuden toteutuvan, mutta aineiston pohjalta herää kysymys, joutuuko vanhus mukauttamaan omaa oikeutta päättää itseään koskevista asioista? Vanhukset joutuvat joustamaan ja sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, joissa kotihoidon reunaehdot sanelevat toimintaa. Tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että yksilöllinen ja asiakaslähtöinen työskentely ei aina kaikilta osin toteudu. Kotihoidon haasteena on se, miten lisätä ja vahvistaa yksilöllistä ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa. Tämä edellyttää jatkuvaa kotihoidon kokonaisvaltaista tarkastelua niin toimintatapojen, henkilöstöresurssien kuin myös arvojen osalta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherItsemääräämisoikeus
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othervanhusten kotihoito
dc.titleVanhusten näkemyksiä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta kotihoidossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403211390
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-03-21T10:05:41Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovanhukset
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotoimintakyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record