Show simple item record

dc.contributor.authorJutila, Jonna
dc.date.accessioned2014-03-19T11:19:23Z
dc.date.available2014-03-19T11:19:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1311070
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43084
dc.description.abstractJutila, Jonna. Yläkoulun matematiikan opetuksen eriyttäminen. Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2014. 77 sivua, 4 liitesivua. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata matematiikan oppituntien eriyttämisen vuorovaikutusta ja eriyttämisen ilmenemistä. Lisäksi tarkasteltiin opettajien omia käsityksiä oman opetuksen eriyttämisestä. Tutkimus on osa MUST -projektia (matematiikan oppimisen sosiokulttuurinen tausta, Björn & Vehkakoski 2012, käsikirjoitus tekeillä), jossa matematiikan aineenopettajien opetusta ja heidän käyttämiään matemaattisia käsitteitä tarkastellaan vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kevään 2012 aikana videoimalla kuuden (6) opettajan viisi (5) opetustuntia. Videoituja oppitunteja kertyi yhteensä 30. Lisäksi aineistoa täydennettiin aineenopettajien stimulated recall -haastatteluilla, joissa opettajilla oli mahdollisuus pohtia opetuksensa eriyttämistä. Yhteensä haastatteluja kertyi kuusi (6). Aineisto litteroitiin kesän 2012 aikana. Aineisto analysoitiin keskustelunanalyysin avulla. Tutkimuksen tutkimuslöydösten mukaan opettajien eriyttämisen oli moninaista. Opettajat kannustivat oppilaitaan matemaattiseen keskusteluun ja pyrkivät eriyttämistä tukevan, sallivan ja vapaan ilmapiirin kehittämiseen. Lisäksi opettajat tarjosivat oppilailleen yksilöllistä ohjausta, haastoivat oppilaiden omaa pohdintaa ja motivoivat oppilaitaan. Opettajat jäsensivät oppituntien rakennetta ja tarjosivat oppilailleen erilaisia materiaaleja opetuksen tueksi. Opettajat antoivat oppilailleen palautetta, varmensivat oppilaiden ymmärtämistä ja tarjosivat oppilailleen arkielämän esimerkkejä oppimisen tueksi. Tutkimuksen tulokset ovat sellaisenaan hyödynnettävissä yläkoulun matematiikan opetuksen kehittämiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (81 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othereriyttäminen
dc.subject.othersosiokulttuurinen oppimiskäsitys
dc.subject.otheryläkoulu
dc.subject.othermatematiikan opetus
dc.titleYläkoulun matematiikan opetuksen eriyttäminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403191372
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2014-03-19T11:19:23Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysooppimiskäsitykset
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysososiokulttuuriset tekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record