Show simple item record

dc.contributor.authorTeittinen, Tiina
dc.date.accessioned2014-02-14T06:33:36Z
dc.date.available2014-02-14T06:33:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1308487
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42960
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien suoravastaanottokoulutusta aloittavilla, kokeneilla fysioterapeuteilla (n=28) oli ammatillisesta osaamisesta. Fysioterapeuttien osaamisesta on tehty runsaasti tutkimuksia, sen sijaan osaamiskäsityksiä ei ole tutkittu. Fysioterapeuttien tehtäväkuva on muuttumassa ja osaamisvaatimukset laajenevat. Kapean erikoisosaamisen sijasta tulevaisuudessa tarvitaan laajempaa näkemystä toimintakykyisyyden tukemisen keinoista. Muun muassa väestön ikääntyminen tuo uudenlaisia haasteita ja työelämässä tarvitaan yleisesti yhteistyötaitoja, moniosaamista, kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen, sekä oman osaamisen markkinoimista. Fysioterapeuttien osaamiskäsityksiä kartoittamalla saadaan tietoa heidän tiedon- ja oppimiskäsityksistään, heidän käsityksistään toimintakykyisyydestä ja sen edistämisen käytännöistä, sekä heidän näkemyksistään fysioterapeutin roolista ja tehtävästä terveydenhuollossa. Tällaista tietoa voidaan käyttää hyödyksi sekä koulutuksen kehittämisessä, että työtehtävien laajentamisessa ja fy-sioterapiaosaamisen suuntaamisessa uusille alueille. Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää fenomenografista analyysimenetelmää käyttäen fysioterapeuttien yleisiä käsityksiä omasta osaamisestaan. Aineiston hankinta tapahtui käyt-tämällä lähteinä ryhmähaastatteluja ja osallistujien teemakirjoituksia. Tutkimukseen osallis-tui 28 henkilöä, jotka osallistuivat haastatteluun kahtena ryhmänä. Aineistosta nousi neljä osaamisen käsitysten teemaa, jotka varioivat hierarkkisesti siten, että ylemmän tason osaaminen edellytti alemman tason kompetenssien hallintaa. Keskeisinä tuloksina aineistosta nousivat osaamisen ilmiötä kuvaavat teemat, jotka olivat ammatillinen osaaminen, eettisyys, yhteistyö ja oma osallistuminen. Teemojen variaatioiden kolmitasoisessa hierarkiassa fysioterapeuttista perusosaamista kuvasi potilasosaaminen (kategoria I), seuraava edellistä laajempi fysioterapia osaamisen alue oli yhteistyöosaaminen (kategoria II) ja laajimpana alueellinen yhteistyöosaaminen (kategoria III). Tutkimuksen fysioterapeuttien osaamiskäsitys kiteytyi potilaan toimintakyvyn edistämisenä, jossa tärkeänä pidettiin potilaan ohjautumista oikea-aikaisesti, oikealle asiantuntijalle kuntoutustarpeen mukaisesti. Käsityksissä kliinisestä osaamisesta painottui käytännön menetelmäosaaminen. Toisaalta osaamiskäsityksistä kuvastui myös asiakaslähtöinen näkökulma ja pyrkimys vastata asiakkaan tarpeisiin. Yhteistyöosaamisessa korostui työyhteisön sisäinen moniammatillinen yhteistyö ja sen kehittämisen tarpeet. Fysioterapeutit näkivät itsensä osana palveluketjua, jossa oman ammatillisen tehtävän lisäksi heillä on vastuu asiakkaan ohjaamisessa tarvittaviin asiantuntijapalveluihin. Alueellisina kehittämiskohteina pidettiin toimintamallien ja käytäntöjen yhtenäistämistä sekä fysioterapiapalvelujen tasa-arvoista tarjontaa asiakkaille. Tutkimuksen mukaan osaamisen kehittämisen tarpeet liittyivät asiantuntijuuden laajentamiseen perusterveydenhuollossa, sekä alueelliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore physiotherapist’s perceptions of their professional competencies and skills. Although physiotherapist’s professional competencies and skills have been widely studied previously, perceptions of their abilities in practice have remained unanalyzed. In the analysis of the research material was utilized a phenomenographic approach. Research material was collected through group interviews and thematic writings among 28 experienced physiotherapist entering direct-access education programme in Jyväskylä in Au-tumn 2012. The main findings were four thematic subjects of perceptions concerning abilities: 1) Professional competence 2) Ethics 3) Collaboration and 4) Participation. These thematic subjects were hierarchically variated and formed three levels of categories. The basic level (category I) of skills and competencies of physiotherapy was working with patients, the second level of categories (II) was multi-professional collaboration and the widest level of categories (III) was regional collaboration. The general perception about physiotherapist’s professional skills was to be able to improve and support patients physical functioning and to ensure that patients get the most effective treatment. The perception about collaboration was associated with ability to co-operate in internal work community. Concerning professional competencies physiotherapists empha-sized practical skills and importance of additional education instead of self- reflective learn-ing. Perception of rehabilitation and the role of physiotherapist was generally very patient centered. This research showed that physiotherapists had adopted a clear role and task in patients treatment chain and they are very committed to employer. The challenge is to advance regional collaborative practices and guidelines and enlarge multi-professional and extra-organizational interaction and networking. Key words: physiotherapists, perceptions of professional skills and competencies, percep-tions of abilities, phenomenographic approachen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherammatillinen osaaminen
dc.subject.otherosaamiskäsitys
dc.subject.otherfysioterapeutti
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleKokeneiden tule-fysioterapeuttien käsityksiä fysioterapeuttisesta osaamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402141235
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2014-02-14T06:33:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoammattitaito
dc.subject.ysofysioterapeutit
dc.subject.ysofysioterapia
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record