Show simple item record

dc.contributor.authorRemsu, Tarja
dc.date.accessioned2014-02-12T12:16:00Z
dc.date.available2014-02-12T12:16:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1308439
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42944
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää varusmiespalveluksen kahdeksan viikkoa kestävän peruskoulutuskauden harjoittelun vaikutuksia varusmiesten veren rasva-arvoihin. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää mielialan muutokset peruskoulutuskauden aikana sekä tutkia veren rasva-arvojen ja mielialan välistä yhteyttä. Lopuksi tutkittiin tupakoinnin vaikutuksia veren rasva-arvoihin ja mielialaan. Kahdeksan viikkoa kestäneeseen tutkimukseen osallistui 52 (ikä 19.5 ± 0.3 v.) vapaaeh-toista varusmiestä Kainuun Prikaatin viestikomppaniasta. Mittaukset ja kyselyt tehtiin peruskoulutuskauden alussa, keskivaiheilla sekä lopussa. Veren seerumista määritettiin kokonais-, LDL- ja HDL-kolesteroli- sekä triglyseridipitoisuudet. Mielialaa tutkittiin lyhennetyllä versiolla POMS (Profile of Mood States) –mielialakyselystä, jonka 26 mie-lialaa kuvaavasta adjektiivista muodostettiin kuusi summamuuttujaa eri mielialoille: uupumus, hämmennys, depressio, ahdistuneisuus, kiukku ja elinvoima. Kehon koostu-muksen mittaukseen käytettiin bioimpedanssimenetelmää. Aerobinen suorituskyky (VO2max) määritettiin maksimaalisella juoksumattotestillä. Tutkimustulosten perusteella veren rasva-arvot eivät muuttuneet tilastollisesti merkitse-västi eikä terveyteen vaikuttavia muutoksia havaittu peruskoulutuskauden alun ja lopun välillä. Mieliala koheni peruskoulutuskauden ensimmäisten viikkojen aikana uupumuksen (p<0.05), ahdistuneisuuden (p<0.01) ja hämmennyksen (p<0.001) osalta. Huonontuneet veren rasva-arvot olivat pääosin yhteydessä huonontuneeseen mielialaan ja päinvastoin. Poikkeuksena kuitenkin oli HDL-kolesterolipitoisuus, jonka pitoisuuden parantuessa ahdistuneisuus ja uupumus lisääntyivät (p<0.05). Myös LDL-kolesterolipitoisuuden laskiessa peruskoulutuskauden aikana, hämmennys lisääntyi peruskoulutuskauden lopulla (p<0.05). Regressioanalyysin perusteella kokonaiskolesterolimuutosta peruskoulutus-kauden aikana selittivät 39 % painoindeksi- (vkot 1 - 8) ja uupumusmuutokset (vkot 5 - 8) (p<0.001). LDL-kolesterolimuutosta selitti ainoastaan painoindeksimuutos 21 % (p<0.01). HDL-kolesterolimuutosta selitti peruskoulutuskauden alun ahdistuneisuus-muutos 11 % (p<0.05). Peruskoulutuskaudella oli positiivinen vaikutus kehon koostu-mukseen ja aerobiseen suorituskykyyn, mm. paino putosi 1.8 ± 0.3 kg (p<0.001) ja VO2max parani 3.9 ± 0.5 ml/kg/min (p<0.001). Tupakoinnilla ei todettu olevan tilastolli-sesti merkitseviä vaikutuksia veren rasva-arvoihin tai mielialaan. Peruskoulutuskaudella ei ollut vaikutusta jo alkuarvoltaan hyviin veren rasvoihin. Pää-asiallisesti veren rasvojen huonontuessa myös mieliala huononi. Poikkeuksena oli HDL-kolesterolimuutos, jonka parantuessa ahdistuneisuus ja uupumus lisääntyivät sekä LDL-kolesterolimuutos, joka peruskoulutuskauden aikana parantuessaan lisäsi hämmennystä peruskoulutuskauden lopulla.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study was to evaluate 1) changes in blood lipids and mood state dur-ing military basic training period (BT), 2) relationships between blood lipids and mood states and 3) the effects of smoking on blood lipids and mood states. Fiftytwo voluntary male conscripts (age: 19.5 ± 0.3 years) from Kainuu Pricade partici-pated in this eight weeks study. All measurements and queries were performed in the beginning, middle and at the end of BT. Venous blood samples were collected after overnight fast for cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol and triglycerides. Mood states were assessed with the abbreviated version of POMS (Profile of Mood States). Volunteers rated a series of 26 mood-related adjectives on a five-point scale. The individual adjectives factor into six mood scales: fatigue, confusion, depression, tension, anger and vigor. Body composition was measured by bioelectrical impedance analysis. Aerobic performance (VO2peak) was determined by a maximal treadmill test. According to this study there were no statistically significant changes in blood lipids during BT. Also the health impact of blood lipid changes was low. Significant decreases in POMS fatigue (p<0.05), tension (p<0.01) and confusion (p<0.001) occurred over the first weeks of BT. Mainly worsened blood lipids were associated with worsened mood and vice versa. However higher levels of HDL-cholesterol were associated with greater tension and fatigue (p<0.05). Also decreased LDL-cholesterol levels were associated with greater confusion (p<0.05) during last weeks of BT. In the multivariate regression analysis changes in BMI (weeks 1 - 8) and fatigue (weeks 5 - 8) explained cholesterol changes 39 % (p<0.001), BMI change explained LDL-cholesterol change 21 % (p<0.01) and tension change (weeks 1 - 5) explained HDL-cholesterol change 11 % (p<0.05). Favourable changes in body composition and in aerobic performance occurred during BT, e.g. on average weight decreased by 1.8 ± 0.3 kg (p<0.001) and VO2max improved by 3.9 ± 0.5 ml/kg/min (p<0.001). Smoking was not associated with blood lipids or mood. In conclusion, blood lipids which were initially good did not improve during BT. Mainly worsened blood lipids were associated with worsened mood state. The exceptions were the HDL-cholesterol and LDL-cholesterol. Increased HDL-cholesterol was associated with negative affect with tension and fatigue. Decreased LDL-cholesterol during BT was associated with negative affect with confusion at the end of BT.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherperuskoulutuskausi
dc.titleVeren rasvojen ja mielialan muutokset varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudella - sekä niiden yhteys kehon koostumukseen, aerobiseen suorituskykyyn ja fyysiseen aktiivisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402121227
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.date.updated2014-02-12T12:16:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysovarusmiespalvelus
dc.subject.ysokolesteroli
dc.subject.ysomieliala
dc.subject.ysokehonkoostumus
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoaerobinen suorituskyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record