Show simple item record

dc.contributor.authorPiirainen, Juulia
dc.date.accessioned2014-01-15T19:41:37Z
dc.date.available2014-01-15T19:41:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1291129
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42801
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli ymmärtää alaisten kokeman työn imun rakentumista osana johtajan ja alaisen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää alaisten kokemuksia siitä, millainen johtamisviestintä luo ja vahvistaa alaisten kokemaa työn imua sekä millainen johtamisviestinä puolestaan heikentää alaisten työn imun kokemusta. Lisäksi pyrittiin ymmärtämään johtajan vuorovaikutuksen merkitystä ja roolia alaisten kokemusten rakentumisessa. Tutkimuksen kohteena olivat alaisten kokemukset johtamisviestinnän ja työn imun välisistä yhteyksistä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin teemahaastattelua hyödyntäen. Tutkimukseen haastateltiin kymmentä asiantuntijatehtävissä työskentelevää työntekijää, jotka tunnistivat kokevansa työn imua ja olivat säännöllisesti vuorovaikutuksessa johtajansa kanssa. Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina. Aineiston analyysi suoritettiin laadullisena sisällönanalyysinä teemoittelua hyödyntäen. Tutkimuksen tulosten perusteella johtamisviestinnällä on merkittävä rooli sekä alaisten kokeman työn imun vahvistumisessa että heikentymisessä. Tulosten perusteella alaisten kokemaa työn imua on siis mahdollista vahvistaa johtamisviestinnällä. Toisaalta johtajan viestintä voi johtaa myös alaisten kokeman työn imun heikkenemiseen. Kokemukset työn imua vahvistavasta ja heikentävästä johtamisviestinnästä olivat monipuolisia ja vaihtelevia. Työn imua vahvistava ja heikentävä johtamisviestintä kytkeytyy tiiviisti sekä suhde- että tehtävätasoon. Työn imua vahvistavat johtamisviestinnän kokemukset liittyivät johtajalta saatuun palautteeseen ja tukeen, luottamuksen ja arvoituksen osoittamiseen, epäformaaliin viestintään johtajan ja alaisen välillä, työilmapiiriin, tavoitteisiin ja tiedonjakoon, strategiasta viestimiseen, ohjaukseen ja neuvontaan sekä johtajan ja alaisen väliseen suhteeseen. Työn imua heikentävät kokemukset johtamisviestinnästä puolestaan liittyvät tuen ja luottamuksen puutteeseen, heikkouksiin päätöksenteossa ja tiedonjaossa, epäselviin tavoitteisiin, keskeytyksiin, esimies-alaissuhteen tasoon sekä muutosten johtamiseen. Tämän tutkielman tulokset tarjoavat uusia näkökulmia työn imun johtamiseen. Tuloksia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi organisaatioiden johtamisviestinnän kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.titleAlaisten kokemuksia työn imua vahvistavasta ja heikentävästä johtamisviestinnästä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401151068
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-01-15T19:41:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyön imu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record