Show simple item record

dc.contributor.authorSurakka, Anna-Kaisa
dc.date.accessioned2013-12-16T18:32:32Z
dc.date.available2013-12-16T18:32:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290328
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42670
dc.description.abstractTunteet ovat muodossa tai toisessa jatkuvasti läsnä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ne vaikuttavat moniin kognitiivisiin toimintoihin sekä sosiaalisen elämämme sujuvuuteen. Hyvät tunnetaidot suojaavat monilta elämän riskitekijöiltä ja päivähoidolla on havaittu olevan vahva rooli näiden tunnetaitojen kehittymisessä. Tämä etnografista tutkimusotetta soveltava tapaustutkimus luo silmäyksen 5-vuotiaiden lasten tunnetaitoihin päivähoidon arjessa. Tavoitteena oli saada tietoa varhaiskasvatusikäisten lasten tunnetaidoista ja siitä, miten tunnetaitojen kehittymistä voi päiväkodissa tukea Tunnemuksu ja Mututoukka -tunnetaito-ohjelman avulla. Tutkimuksen aineisto kerättiin 20 viisivuotiaan lapsen päiväkotiryhmässä, jossa Tunnemuksu ja Mututoukka -tunnetaito-ohjelma oli osa arjen toimintaa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten lapset nimesivät, tunnistivat, ymmärsivät ja käsittelivät tunteita päiväkotiryhmän arjessa sekä miten Tunnemuksu ja Mututoukka -tunnetaito-ohjelma näkyi näissä tunnetaidoissa. Aineistonkeruumenetelmät olivat tunnetaitojen havainnointi arjen vuorovaikutustilanteissa sekä puolistrukturoidut teemahaastattelut, joissa lapsia pyydettiin tunnistamaan tunteita nallekorteista ja kertomaan syistä tunteiden takana. Aineiston analyysi toteutettiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen päätuloksena havaittiin, että lapset ilmensivät tunnetaitoja eri tavalla lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa verrattuna aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Tunteita nimettiin aikuisen kanssa enemmän, mutta eri sanoilla kuin lasten kesken. Lapset omaksuivat tunnemuksutuokioilla käytettyjä tunteiden nimiä sekä tunteiden taustojen selityksiä ja käyttivät niitä keskustellessaan aikuiselle. Nämä nimet ja selitykset eivät kuitenkaan olleet lähes ollenkaan lasten käytössä vertaisvuorovaikutuksessa. Tutkimuksen yhtenä tuloksena esitetään aineiston analyysin ja tunnetaitojen teoreettisen käsitekentän pohjalta kehitetty tunnetaitojen kehämalli, joka havainnollistaa tunnetaitojen kokonaisuutta sekä sen osa-alueiden välisiä suhteita. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten näyttöä päivähoidon merkityksestä lasten tunnetaitojen tukemisessa. Tulokset osoittavat, että on tärkeää kiinnittää huomiota tunnetaitojen tukemisen tapoihin ja erityisesti siihen, miten lasten maailma ja vertaisvuorovaikutuksen todellisuus saadaan osaksi tunnekasvatusta. Lasten vertaisvuorovaikutuksessa ilmentävien tunnetaitojen lisäksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisi tunteiden ja tunnetaitojen non-verbaalinen ilmaiseminen lasten toiminnassa. Olisi myös mielenkiintoista tarkastella tunnetaitojen kehämallia toisenlaisen aineiston tai tutkimusasetelman näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertunnetaidot
dc.subject.otherTunnemuksu ja Mututoukka -tunnetaito-ohjelma
dc.subject.othertunteet
dc.subject.otherlapset
dc.subject.otherpäivähoito
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.titleLasten tunnetaidot päiväkodissa : 5-vuotiaat ja Tunnemuksu-ohjelma
dc.title.alternative5-vuotiaat ja Tunnemuksu-ohjelma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162809
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2013-12-16T18:32:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record