Show simple item record

dc.contributor.authorAapa, Riina
dc.date.accessioned2013-12-05T13:37:17Z
dc.date.available2013-12-05T13:37:17Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288678
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42601
dc.description.abstractKurssiarvioinnista on tehty paljon tutkimuksia, mutta pääosa alan kirjallisuudesta keskittyy kurssiarviointiin yleensä. Kielikurssien arviointiin keskittyvää kirjallisuutta on huomattavasti vähemmän. Julkaistut tutkimukset on yleensä tehty julkisella sektorilla, ja aiempaa tutkimusta yksityissektorilta on vaikea löytää. Tämä kurssiarviointi arvioi yksityisen koulutuskeskuksen kielikurssia. Tutkielman tarkoituksena on tehdä kurssiarviointi, joka selvittää Itä- Suomessa sijaitsevan kansainvälisen yrityksen henkilöstölleen tarjoaman englannin kurssin tuloksellisuutta. Tutkielma keskittyy oppijoiden ja opettajien tavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseen. Myös molempien ryhmien erityisiä tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden kohteita tutkitaan. Lisäksi kerätään oppijoiden ja opettajien ehdotuksia kurssin kehittämiseksi. Lopuksi vertaillaan oppijoiden ja opettajien näkemyksiä, sekä annetaan ehdotuksia tutkimustulosten soveltamiseksi käytäntöön. Kurssilla oli yhteensä 42 osallistujaa. Aineisto koostuu 18 kurssilaisen täyttämistä tavoitelomakkeista kurssin alussa ja keskivaiheilla sekä seitsemän kurssilaisen ja kahden opettajan haastatteluista. Haastatteluissa käytettiin haastattelurunkoa, jotta haastatteluaineisto olisi vertailukelpoinen, mutta haastattelutilanteessa annettiin tilaa myös haastateltavan omalle ajatuksen virralle. Aineiston analyysissa käytettiin sisältöanalyysia, jonka kategoriat nousivat enimmäkseen haastateltavien vastauksista, ja analyysi oli pääosin laadullista. Vaikuttaa siltä, että kurssin päätavoite, suullisen kielitaidon ja puhevarmuuden lisääntyminen, saavutettiin sekä oppijoiden että opettajien mielestä. Pieni otanta kuitenkin rajoittaa tuloksen yleistettävyyttä. Ilmeni myös, että oppijoiden tavoitteet tai niiden tärkeysjärjestys muuttuivat kurssin edetessä. Näyttää siltä että oppijat olivat pääosin tyytyväisiä kurssin opettajiin ja opetustekniikoihin, mutta olisivat toivoneet selkeämpää kurssisuunnitelmaa. Oppijoilta tuli parannusehdotuksia, joista osa on toteuttamiskelpoisia. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kyseisen kurssin kehittämisessä, mutta esimerkiksi tavoitteenasettelun osalta myös muiden aikuisten kielikurssien suunnittelussa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage education. adult education. course evaluation. content analysis
dc.titleEveryday English at work - does it work? : evaluation of an English language course
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312052751
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2013-12-05T13:37:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysohenkilöstökoulutus
dc.subject.ysoaikuisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record