Show simple item record

dc.contributor.authorSuvanto, Krista
dc.date.accessioned2013-11-19T09:16:08Z
dc.date.available2013-11-19T09:16:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287435
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42474
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää englanninopettajien käsityksiä pragmaattisen kompetenssin opettamisesta. Tutkielmassa tutkittiin haastattelujen avulla opettajien ajatuksia pragmaattisen kompetenssin luonteesta, oppijan ominaisuuksista sekä opettajan roolista oppijan pragmaattisen kompetenssin saavuttamisessa. Lisäksi haluttiin selvittää opetetaanko pragmaattisia periaatteita luokassa, ja mitä menetelmiä käyttäen. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin heidän mielipiteitään pragmaattisen kompetenssin arvioimisesta. Pragmaattinen kompetenssi on suhteellisesen uusi tutkimuskohde kielen oppimisen ja opettamisen saralla. Sitä on aiemmissa tutkimuksista tutkittu enimmäkseen oppijoiden näkökulmasta, mistä syystä tähän tutkielmaan kohderyhmäksi valittiin opettajat. Tutkimuksen aineistona oli kuusi puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavat olivat englanninopettajia yläkoulusta, lukiosta ja yliopiston kielikeskuksesta. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, minkä jälkeen aineisto analysoitiin aneistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Tutkielman tulokset osoittivat, että opettajat tiesivät käytännön tasolla mitä pragmaattinen kompetenssi tarkoittaa. Heillä oli kuitenkin vaikeuksia nimetä tarkemmin pragmaattisia periaatteita, ja he olivat epävarmoja siitä, miten pragmatiikan opetus voitaisiin tuoda käytännön tasolle luokkatilanteessa. Lisäksi opettajat uskoivat, että vain lahjakkailla oppijoilla on mahdollisuus saavuttaa pragmaattinen kompetenssi ja tällöinkin oppijat yleensä omaksuvat pragmaattisia periaatteita vapaa-ajallaan koulun ulkopuolella. Opettajat eivät kokeneet kaikkea pragmatiikan opettamista tärkeäksi luokassa, sillä he eivät uskoneet, että heikoimmat oppilaat hyötyisisivät siitä. Tämän johdosta opettajat käyttivät verrattain vähän eksplisiittisiä opetusmenetelmiä luokassa, ja panostivat ennemmin positiivisen evidenssin näyttämiseen, mistä he ajattelivat lahjakkaiden oppijoiden omaksuvan itsenäisesti pragmaattisia periaatteita. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että jos pragmaattisten periaatteiden opetusta halutaan kehittää, opettajille pitäisi antaa enemmän tietoa ja valmiuksia niiden opettamiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPragmatics
dc.subject.otherpragmatic competence
dc.subject.otherpragmatics teaching and learning
dc.titleA too ambiguous concept to be taught? : English teachers' notions of pragmatic competence
dc.title.alternativeEnglish teachers' notions of pragmatic competence
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311192607
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2013-11-19T09:16:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysopragmatiikka
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record