Show simple item record

dc.contributor.authorLindfors, Sini
dc.date.accessioned2013-10-31T17:01:36Z
dc.date.available2013-10-31T17:01:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1286486
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42391
dc.description.abstractTutkielmassa tutkitaan liiketoimintaverkostoja ja siihen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti teknologian näkökannalta. Liiketoimintaverkostolla tarkoitetaan verkostoa jossa toimii useampi yritys ja joita sitoo toisiinsa erilaiset suhteet. Teknologialla tarkoitetaan tutkielmassa kaikkea teknologiaa jota käytetään muun muassa informaation eri muotojen luomiseen, tallennukseen, kommunikointiin ja käyttöön. Tarkemmin on tarkasteltu internettiä ja sitä hyödyntäviä teknologioita kuten sähköpostia, videoneuvottelua ja erilaisia IOS-järjestelmiä sekä digitalisaatiota. Tutkielman tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin liiketoimintaverkoston kolmen myytin ja kolmen paradoksin teorioiden kautta. Tutkimuksen tuloksena oli, että suurin osa liiketoimintajärjestelmän myyteistä ja paradokseista kävi selkeästi ilmi, mutta osa jäi hiukan pimentoon. Liiketoimintaverkostot vaikuttavat omalta osaltaan teknologioihin muun muassa verkoston eri jäsenien kautta ja teknologiat taasen vaikuttavat verkostoihin joko suoraan tai välillisesti. Tutkielma toteutettiin hyödyntämällä laadullista tutkimusta ja sen osa-alueita kuten kirjallisuuskatsausta, haastattelua ja tapaustutkimuksia.fi
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to observe what factors affect business networks, espe-cially from technological viewpoint. Business network is a network that in-cludes multiple companies and they are bind together by different kind of rela-tionships. Technology is defined in the thesis as all technology that is used to create, save, communicate and use information. Internet and its different tech-nologies like email, videoconference and different IOS-systems, and also digi-talization are examined profoundly. Research questions are observed against business networks’ three myths and three paradoxes. The result of the research is that most of the myths and paradoxes are apparent in business networks but some of them are vague. Business networks affect technologies through their actors and technologies affect business networks either directly or indirectly. The thesis used qualitative research methods like interview, literature review and case studies.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliiketoimintaverkosto
dc.subject.otherteknologia
dc.subject.othersuhteet
dc.subject.otherparadoksit
dc.subject.othermyytit
dc.subject.otherbusiness networks
dc.subject.otherrelationships
dc.subject.othertechnologies
dc.subject.otherparadoxes
dc.subject.othermyths
dc.titleLiiketoimintaverkostoon vaikuttavat tekijät - teknologinen näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310312515
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2013-10-31T17:01:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoverkostot
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoparadoksit
dc.subject.ysomyytit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record