Recent Submissions

 • Toiminnallisuus kielenoppimisessa - pedagogisia kokeiluja saamen luokissa 

  Pitkänen-Huhta, Anne; Pietikäinen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Viimeaikaiset käsitykset kielenoppimisesta korostavat subjektiivisuutta oppimisessa, oppijan omien kokemusten ja henkilökohtaisen historian merkitystä sekä oppijan osallistumista itselle ja yhteisölle mielekkäisiin ...
 • Viittomakieli ja viittomakieliset Jyväskylän yliopistossa 

  Takkinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Jyväskylän yliopisto on Suomen ainut yliopisto, jossa viittomakieli on oppiaineena ja jota voi opiskella tohtorin tutkintoon saakka. Viittomakielen opetus alkoi ensin kurssimuotoisena. Vuonna 1992 alkoivat viittomakielen ...
 • Kenen (ruotsinsuomalaiset) kieli-ideologiat? 

  Muhonen, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Etnografinen ja sosiolingvistinen kenttätutkimus kahdessa ruotsinsuomalaisessa koulussa paljastaa, että nykyajan ruotsinsuomalaiset koululaiset ja varhaisnuoret elävät monikielisessä ja -kulttuurisessa kielimaailmassa, ...
 • Koulutusta vähemmistökielillä - onko sitä? : [pääkirjoitus] 

  Laihonen, Petteri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
 • How minority pupils in Estonia view and cope with studying Estonian and via Estonian 

  Korzel, Jevgenia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  In those secondary schools in Estonia, where Russian has been the language of instruction, a lengthy process of reforming the language of education has taken place. In 2012, the obligatorily study 60 % of content subjects ...
 • Att utveckla en Jyväskyläidentitet: Undervisning på svenska i en finskdominerad miljö 

  Palviainen, Åsa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  I denna text görs ett nedslag i en svenskspråkig klass i en officiellt enspråkig finsk kommun (Jyväskylä i Mellersta Finland). Utav kommunens 131 000 invånare är ca 300 registrerade som svenskspråkiga. Den svenska klassen ...