Show simple item record

dc.contributor.authorSironen, Anne
dc.date.accessioned2013-10-01T17:52:53Z
dc.date.available2013-10-01T17:52:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1284036
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42261
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee eri tiedekuntien opiskelijoiden ruotsin ja englannin kielen käyttöä opiskeluaikaisessa työelämässä sekä opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden työelämän kielitai-totarpeista ja kielitaitovaatimuksista eri aloilla. Tutkimusmenetelmä on deskriptiivinen ja enimmäkseen kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto ke-rättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2012. Lomake lähetettiin kolmen eri tiede-kunnan opiskelijoille sähköpostilistojen kautta ja kyselyyn vastasi yhteensä 225 opiskelijaa. Tutkimukseni osoitti, että eri aloilla työskentelevät opiskelijat käyttävät sekä englantia että ruotsia etenkin suullisessa viestinnässä ja luetun ymmärtämisessä. Englantia käytetään kuitenkin paljon useammin kuin ruotsia. Opiskelijoiden mielestä tulevaisuudessa julkisella sektorilla tar-vitaan etenkin viranomaisilta vaadittavaa ruotsin kielen osaamista ja yksityisellä sektorilla mah-dollisimman monen vieraan kielen hallintaa. Vieraiden kielten tarpeissa on kuitenkin myös yk-silöllisiä eroja alasta huolimatta. Osalle vastaajista riittäisi perustiedot tietystä vieraasta kielestä, kun taas toiset tarvitsisivat oman alan ammattisanaston hallintaa. Opiskelijat suhtautuvat ruotsin kieleen melko positiivisesti. Enemmistö opiskelijoista haluaisi oppia lisää ruotsin kieltä ja ruotsin kielestä koettiin myös olevan hyötyä työelämässä, vaikka ruotsin kielen asema Suomessa herätti myös kriittisiä mielipiteitä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherspråkfärdighet
dc.subject.otherspråkkrav
dc.subject.otheruniversitetsstudenter
dc.titleEn enkätundersökning om språkfärdigheter och -behov på olika arbetsbranscher : fokus på universitetsstudenter och deras användning av svenska och engelska
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310012386
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2013-10-01T17:52:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokielitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record