Show simple item record

dc.contributor.authorLaurio, Minna
dc.date.accessioned2013-09-17T19:47:24Z
dc.date.available2013-09-17T19:47:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1280083
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42181
dc.description.abstractKunnilla on vastuu ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ikääntyneiden palveluiden tuottamisessa. Palvelujen toteuttaminen on sidoksissa taloudellisiin resursseihin ja poliittiseen tahtoon. Suomessa on laadittu kunnallisia ja seudullisia ikääntymispoliittisia strategioita ja kehittämisohjelmia ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä palvelujen turvaamiseksi. Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sisältöä, tavoitteita, tavoitteiden seurantaa ja arviointia kuntien ikääntymispoliittisen strategioiden näkökulmista. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat suomalaiset kunnat ja niiden ikääntymispoliittiset strategiat (n=20). Kunnat valittiin ositetun otannan perusteella mukaan arvottujen kuntien Internet-sivuilta. Aineisto analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysilla. Aineisto myös kvantifioitiin analyysirungon mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa ja tukea kuntia kehittämään ikääntymispoliittisten strategioiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sisältöä, tavoitteiden laadintaa, tavoitteiden seurantaa ja arviointia. Tutkimuksen tulosten mukaan strategioista 85 %:ssa oli kuvattu ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen nykytila. Kaikista strategioista löytyi sanallisia tavoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Eniten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen nykytilaa ja tavoitteita kuvasivat ilmaisut, jotka koskivat varhaista puuttumista toimintakyvyn heikkenemiseen, sairauksien hoitoon ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Vähiten nykytilan ilmaisuja löytyi turvalliseen, terveelliseen ja virikkeelliseen asuin- ja elinympäristöön. Terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteista löytyi puolestaan vähiten ilmaisuja, jotka koskivat ikääntyneen osallistavia toimintoja. Ikääntymispoliittisista strategioista 85 %:ssa oli selkeästi kuvattu strategian seuranta/arviointi. Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisellä korostetaan toiminnan laaja-alaisuutta ja sitä, että se koskettaa kaikkia kunnan hallinnonaloja. Kunnassa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä eri hallinnonaloilla, niin että jokainen kunnan sektori pystyy sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin. Ikääntymispoliittisten strategioiden tavoitteita on seurattava säännöllisesti ja tehtävä arviointia ikääntyneen terveyden ja hyvinvoinnin tilasta.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to analyze how Finnish municipalities take into account the health and welfare promotion and how they set health and welfare promotion targets in their old age -strategies. The target group in this study was Finnish municipalities and their old age-strategies (n=20). The data was collected using stratified sampling from the randomly selected municipalities’ Internet sites. The data was analyzed with deductive content analysis. The data was also quantified. The purpose of this study is to develop health and welfare promotion planning and evaluation in Finnish municipalities. Municipalities are responsible for promotion health and welfare and also providing services for older people. Services are related to the economic resources and political will. Finland has elaborated a local and sub-regional old age- strategies and development programs for the elderly well-being and health promotion, as well as security of services. According to the results 85 % of the strategies described the current state of health and welfare promotion of elderly people. All the strategies were found verbal targets of health and welfare promotion. Most of the health and welfare promotion targets were described by the words that are related to early intervention in declining health, treatment of diseases and maintaining functional capacity. Least the current state of the terms were found in a safe, healthy and stimulating housing and living environment. Least of the health and welfare promotion targets were described by the words that are related to elderly participatory activities. Old age- strategies 85 % were clearly described in the strategy monitoring / evaluation. Elderly health and welfare promotion highlights the broad-based nature and the fact that it touches all the local government areas of the municipality. The municipality has to work closely with the various branches of government, so that every sector of the municipality is able to bind to the intended objective. Old age strategies’ targets need to be monitored on a regular basis and make the assessment of the health and well-being of the aged state.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntynyt
dc.subject.otherkunta
dc.subject.otherterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
dc.subject.otherikääntymispoliittinen strategia
dc.titleIkääntyneen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana : asiakirja-analyysi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201309172315
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-09-17T19:47:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysostrategia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record