Recent Submissions

 • Uusien yliopisto-opiskelijoiden ruotsin kielen taitotaso ylioppilasarvosanoilla mitattuna 

  Tuohimaa, Tero; Valli, Päivi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Olemme selvittäneet, millaiset taidot yliopisto-opintonsa aloittavilla opiskelijoilla on ruotsin kielessä toisena kotimaisena kielenä ylioppilaskokeen arvosanalla mitattuna. Olemme tarkastelleet yliopistoihin valittujen ...
 • ”Kielen ja kulttuurin säilyttäminen on valintakysymyksiä” 

  Paasikunnas, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Bárbmu ry on syksyllä 2012 perustettu Sisä-Suomen saamelaisyhdistys, kertoo yhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala. Yhdistyksen virallinen kotipaikka on Jyväskylä mutta se toimii sekä Keski-Suomessa ...
 • Äidinkielenä monikielisyys : [pääkirjoitus] 

  Kangasvieri, Teija; Mård-Miettinen, Karita; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
 • Opettajan päiväkirja: Paljon juteltavaa 

  Bollström, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Olen 38-vuotias romaninainen. Olen ammatiltani koulunkäyntiavustaja ja toimin nyt toista vuotta Espoon kaupungin projektityötekijänä tukemassa romanioppilaiden koulunkäyntiä ja opettamassa romanikieltä omana äidinkielenä. ...
 • Romanilapset ja romanikieli 

  Granqvist, Kimmo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Romanikieli on puhujamäärältään EU:n merkittävimpiä vähemmistökieliä. Se on yksi Suomen perustuslain 17 §:ssä nimetyistä vähemmistöjen kielistä. Sen käyttömäärä ja -ala ovat kuitenkin supistuneet voimakkaasti erityisesti ...
 • Englannin kieli viittomakielisten arjessa 

  Tapio, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Suomi on viittomakielialan ja kuurojen opetuksen edelläkävijämaita. Viittomakielisten oikeudet on Suomessa turvattu perustuslaissa (731/1999), ja viittomakielisillä on oikeus saada opetusta viittomakielellä. Koulutuksen ...
 • Intensiivistä kielenopetusta vaihto-opiskelijoille 

  Lempinen, Leena (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Vaihto-opiskelijat tulevat Suomeen opiskelemaan usein sen takia että suomalaiset osaavat niin hyvin englantia. Suomalaisiin tutustuminen koetaan kuitenkin erittäin haastavaksi. Yhteyksien puuttuminen vaihto-opiskelijoiden ...
 • Specima-pätevöitymiskoulutus – avain työmarkkinoille 

  Pylkkä, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöityminen mahdollistaa sijoittumisen työmarkkinoille ja edistää sopeutumista uuteen kulttuuriin. Monikulttuurisuus oppilaitoksen arjessa tuo myös uutta osaamista niin opiskelijoille ...
 • Millaista on tulevaisuuden lukutaitojen pedagogiikka? – Tutkimus- ja kehittämistyötä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

  Jokinen, Päivi; Palmgren-Neuvonen, Laura; Hytönen, Marja; Cortés, Marta; Riekki, Jukka; Korkeamäki, Riitta-Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Millaisia ovat tekstiympäristöt, joissa 2000-luvun maahanmuuttajataustaiset lapset kasvavat? Miten digitaaliset teknologiat muuttavat lukutaitojen pedagogiikkaa? Future School Research Second Wave: TeknoLiteracy -hankkeen ...
 • SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa 

  Rontu, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden opintopolku eroaa esimerkiksi pakolaiskiintiössä Suomeen tulevien tai työn ...
 • Kieleilyä monietnisessä yläkoulussa 

  Lehtonen, Heini (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Suomi ja etenkin Helsinki ovat 1990-luvulta alkaen nopeasti monikielistyneet ja -kulttuuristuneet. Venäjän- ja vironpuhujien määrä on noin kymmenkertaistunut, ja maahanmuutto on tuonut Suomeen isoja kieliryhmiä, jotka ...