Show simple item record

dc.contributor.authorSimilä, Valtteri
dc.contributor.authorSimilä, Valtteri
dc.date.accessioned2013-06-30T19:22:08Z
dc.date.available2013-06-30T19:22:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1271735
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41859
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vastavalmistuneiden liikunnanopettajien työhön sijoittumista ja työtyytyväisyyttä. Tutkimuksessa selvitettiin valmistuneiden liikunnanopettajien työllistymistä ja yli kuusi kuukautta kestävän työsuhteen saantia liikunnanopettajaopiskelijakiintiöittäin sekä sukupuolittain. Liikunnanopettajan ammatissa jatkamista, työhön liittyvien eri tekijöiden vaikutusta yli kuusi kuukautta kestävän työpaikan valintaan sekä työtyytyväisyyttä vertailtiin sukupuolittain. Samoin selvitettiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä mahdolliseen halukkuuteen vaihtaa ammattia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 131 vuosina 2009–2012 valmistunutta liikunnanopettajaa, joista miehiä oli 62 ja naisia 69. Aineisto kerättiin syksyllä 2012 internet-pohjaisella kyselylomakkeella, joka lähetettiin 233 vuosina 2009–2012 valmistuneelle liikunnanopettajalle. Internet-pohjainen kyselylomake muodostui strukturoiduista ja avoimista kysymyksistä. Tulosten analysoinnissa käytettiin frekvenssejä, prosentteja, ristiintaulukointia, keskiarvoja ja -hajontoja, t-testiä, faktorianalyysia, Kolmogorov-Smirnov -testiä, Mann-Whitney U -testiä, Pearsonin Chi Square -testiä sekä toistomittauksen Kappakerroin -testiä. Tulosten mukaan liikunnanopettajat työllistyvät hyvin, sillä yli 90 % valmistuneista sai alle kolmessa kuukaudessa yli kuusi kuukautta kestävän työsuhteen. Vain neljä prosenttia vastaajista ei ollut töissä tutkimuksen aikana. Tulosten mukaan työpaikan sijainti Suomessa ja säännöllinen työaika vaikuttivat merkittävästi työpaikan valintaan. Sitä vastoin kunnan tarjoamat palvelut ja henkilökohtaiset suhteet työantajaan eivät vaikuttaneet juuri lainkaan työpaikan valintaan. Naiset kokivat työpaikan sijainnin tärkeämmäksi työpaikan valinnan kriteeriksi kuin miehet. Mahdollisuus toteuttaa itseään, työn palkitsevuus, paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön ja ainutlaatuisen tilaisuuden saaminen koettiin tekijöiksi, jotka lisäsivät opettajien halukkuutta vaihtaa opettajan ammatti muihin työtehtäviin. Sen sijaan heikentynyt toimintakyky, perheeseen liittyvät tekijät, muuttunut elämäntilanne ja työstä paremmin irtipääseminen vapaa-ajalla eivät juurikaan vaikuttaneet halukkuuteen vaihtaa nykyistä ammattia muihin työtehtäviin. Työtyytyväissyyttä tutkittaessa liikunnanopettajat olivat tyytyväisimpiä koulun toimintatapoihin ja työn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tyytymättömimpiä liikunnanopettajat olivat opetustiloihin ja -välineisiin sekä ulkopuolisiin yhteistyötahoihin. Tulokset osoittivat, että vastavalmistuneilla liikunnanopettajilla on hyvät työllistymisnäkymät ja he ovat tyytyväisiä tekemäänsä ammatin valintaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnanopettaja
dc.subject.othertyöhön sijoittuminen
dc.subject.othertyöllistyminen
dc.subject.othertyötyytyväisyys
dc.titleVuosina 2009-2012 valmistuneiden liikunnanopettajien työtyytyväisyys ja suuntautuminen työmarkkinoille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306302056
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-06-30T19:22:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysovastavalmistuneet
dc.subject.ysotyöhönsijoittuminen
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyötyytyväisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record