Show simple item record

dc.contributor.authorKivinen, Anu
dc.date.accessioned2013-06-17T12:16:14Z
dc.date.available2013-06-17T12:16:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270310
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41795
dc.description.abstractKielipedagogiikan muuttuessa oppimiskeskeisemmäksi on vuorovaikutuksen merkitys vieraitten kielten ja niihin olennaisesti liittyvien ‘vieraitten kulttuureiden’ opetuksessa korostunut. ‘Kulttuurin’ opetuksessa on kuitenkin yleensä keskitytty tarjoamaan taustatietoa ‘kohdekulttuurimaista’, kun taas vuorovaikutus on metodologisessa mielessä usein ymmärretty melko kapea-alaisesti puheen tuottamisena tai ryhmätöinä. Tähän tutkielmaan liittyvä materiaalipaketti perustuu laajempaan semioottiseen viitekehykseen, jossa korostuu vuorovaikutuksen luonne merkitysten luomisena, jolloin se on ennen kaikkea monimuotoista symbolista toimintaa. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, kuinka kulttuurisia merkityksiä on käsitelty osana kielenopetusta erilaisten teoreettis-metodologisten suuntausten yhteydessä. Niiden joukossa tulkinnallinen antropologinen suuntaus (Geertz) ja sosiokulttuurinen teoria (Vygotsky) tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia rikastuttaa kulttuurin käsitettä vieraitten kielten opetuksessa. Kyseisten teorioitten valossa vuorovaikutus on sekä konkreettista että symbolista toimintaa, joka rohkaisisi käyttämään myös monia muita ilmaisukanavia - puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi - merkitysten luomiseen kielenopetuksessa. Tämä avaa ovia erilaisten esteettisten kokemusten kuten taiteen, myyttisen symboliikan ja konkreettisten ‘rituaalien’ huomioimiseen rikastuttavina kielten opetuksen välineinä. Tulkinnallinen antropologia ja sosiokulttuurinen teoria korostavat toiminnan konkreettisuuden keskeisyyttä merkitysten luomisessa. Tällöin myös kehon kielellä ja merkitysten kehollisella taustalla on oleellinen osa. Oppimateriaalipaketti on tarkoitettu lisämateriaaliksi lukion englannin kielen kursseille. Useimmat aktiviteeteista olisivat sovellettavissa myös muille ikäryhmille ja muihin oppimisympäristöihin. Joihinkin aktiviteetteihin tarvitaan vain yksi tai kaksi oppituntia; joistakin muista voisi rakentaa kokonaisen kurssin. Kaikki kielitaidon osa-alueet saavat harjoitusta, ja oppimista tuetaan taiteellisen ilmaisun ja konkreettisen toiminnan kautta. Koska merkitysten luominen on prosessi, johon oleellisesti kuuluu oman ja muiden oppimisen ja merkitysten huomaaminen, materiaalipaketin sisällöissä on keskeistä sopivien ilmaisukanavien löytäminen ja oppimisen tulosten ja tuotteiden jakaminen. Siksi esitystaitojen harjoittelu erilaisia ilmaisukeinoja käyttäen kuuluu luonnollisena osana materiaalipaketin aktiviteetteihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage education
dc.subject.otherculture in language education
dc.subject.otherart and foreign language learning
dc.subject.otherteaching materials
dc.subject.otherenglannin kieli
dc.subject.othervieraan kielen oppiminen
dc.subject.otherkulttuurikasvatus
dc.subject.otheroppimateriaali
dc.titleRituals, myth and art for English language class : cultural meanings in foreign language teaching : interpretive anthropological and sociocultural perspectives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306171999
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2013-06-17T12:16:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokulttuurikasvatus
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record