Show simple item record

dc.contributor.authorPaukkeri, Virpi
dc.date.accessioned2013-06-13T10:40:11Z
dc.date.available2013-06-13T10:40:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1270013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41757
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten matemaattisten taitojen kehittymistä esiopetuksesta neljännelle luokalle. Keskeisenä tarkastelun kohteena oli aritmeettiset taidot (peruslaskutehtävien ratkaiseminen aikarajoitetussa tehtävässä). Toisen luokan aritmeettisten taitojen perusteella lapset (n = 494) jaettiin kolmeen alaryhmään: heikot, keskitasoiset ja hyvät taidot. Tarkoituksena oli selvittää, missä määrin kyseiset alaryhmät erosivat toisistaan eri ikävaiheissa ja eri matematiikan taitoalueilla. Näitä taitoalueita olivat lukujonotaidot, lukujen nimeäminen, aritmetiikka, aritmeettinen päättely ja kertolaskutaidon automatisoituminen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolten välisiä eroja toisen luokan aritmetiikan tehtävässä. Lisäksi selvitettiin, missä määrin suoriutuminen matematiikan taitoalueilla oli yhteydessä saman ja eri ikävaiheen taitoihin. Tutkimus on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa on selvitetty kaikkiaan noin 2000 lapsen taitojen ja motivaation kehitystä yksilö- ja ryhmätestien avulla neljällä paikkakunnalla. Alaryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja kaikilla tutkituilla matematiikan taitoalueilla ja ikävaiheissa. Korrelatiivisissa tarkasteluissa esiopetuksen ja ensimmäisen luokan lukujonotaitojen havaittiin olevan yhteydessä samaan aikaan mitattuihin aritmeettisiin taitoihin sekä myöhempiin aritmeettisiin ja aritmeettisen päättelyn taitoihin. Nämä tulokset viittaavat kehityksellisten taitoerojen suhteellisen vahvaan pysyvyyteen. Poikia oli enemmän kuin tyttöjä sekä heikkojen että hyvien alaryhmässä. Tyttöjen ja poikien matemaattisessa suoriutumisessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa koko otosta tarkasteltaessa, mutta pojat suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi paremmin hyvien alaryhmässä ja tytöt heikkojen alaryhmässä. Tulokset varhaisten matemaattisten taitojen merkityksestä myöhemmille matematiikan taidoille ohjaavat arvioimaan lasten matemaattista osaamista esiopetuksesta alkaen, jotta mahdolliset oppimisvaikeudet tunnistettaisiin varhain ja tuki osattaisiin kohdentaa heikoille taitoalueille.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermatemaattiset taidot
dc.titleMatemaattisten taitojen kehittyminen esiopetuksesta neljännelle luokalle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306131960
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-06-13T10:40:11Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysoaritmetiikka
dc.subject.ysolukujonot
dc.subject.ysonimeäminen
dc.subject.ysopäättely
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record