Show simple item record

dc.contributor.authorNiemeläinen, Tuula
dc.date.accessioned2013-06-05T08:12:01Z
dc.date.available2013-06-05T08:12:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1268970
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41693
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ennustaako taiteen ja kulttuurin harrastaminen pitkäikäisyyttä? Tuula Niemeläinen Pro gradu-tutkielma Gerontologia ja kansanterveys Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos Kevät 2013, 36 sivua Tässä tutkimuksessa pitkäikäisellä tarkoitetaan vähintään 90-vuotiaiksi eläneitä henkilöitä. Kulttuuri- ja taideharrastamisella tarkoitetaan esim. kuorolaulua ja teatteria. Kulttuuri- ja taideharrastamisen on todettu olevan yhteydessä terveyteen, ennustavan pidempää elinikää ja ehkäisevän dementoitumista. Taidetoiminnan vaikutukset hyvinvointiin nähdään kokemuksen tuottamana elämyksenä, nautintona, yhteytenä hyvään terveyteen, yhteisöllisyyteen ja elämänhallinnan tunteeseen. Tutkimusten painopiste on yhteisöllisyydessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko kulttuuri- ja taideharrastaminen ennustanut pitkäikäisyyttä vuonna 1904-1923 syntyneillä jyväskyläläisillä. Tutkimuksessa käytettiin Ikivihreät-projektin aineistoa, jonka osana kerättiin tietoja taide- ja kulttuuriharrastuksista vuonna 1988, jolloin osallistujat olivat iältään 64-84-vuotiaita. Harrastaneisuus jaettiin aktiiviseen (esim. kuorolaulu) ja passiiviseen (esim. konsertit) taideharrastamiseen. Kuolleisuutta seurattiin vuoteen 2012. Pitkäikäisyyden ja aiemman taideharrastamisen välistä yhteyttä analysoitiin SPSS Statistics 20.0 ohjelmalla käyttäen binääristä logistista regressioanalyysia. Pitkäikäisiksi määriteltiin vähintään 90-vuotiaaksi eläneet henkilöt (n=317) ja alle 90-vuotiaana kuolleet toimivat vertailuryhmänä (n=907). Pitkäikäisistä 81% harrasti kulttuuria, aiemmin kuolleista 71%. Passiivista kulttuuria satunnaisesti harrastavien todennäköisyys elää yli 90-vuotiaaksi oli 64 % (OR 1.64, 95% Cl 1.23-2.20) korkeampi verrattuna niihin, jotka eivät harrastaneet ollenkaan, ja passiivista kulttuuria säännöllisesti harrastavien todennäköisyys elää yli 90-vuotiaaksi oli 95% (OR 1.95, 95% Cl 1.23-3.10) korkeampi verrattuna niihin, jotka eivät harrasta ollenkaan. Vähäisellä taideharrastamisella aktiivisesti ei todettu olevan merkitystä pitkäikäisyyden ennustamisessa, mutta säännöllisesti aktiivisesti harrastavien todennäköisyys elää yli 90-vuotiaaksi on 63 % ( OR 1.63, 95% Cl 1.09 -2.40) verrattuna niihin, jotka eivät harrasta ollenkaan. Malli on vakioitu iällä, sukupuolella ja siviilisäädyllä. Tutkimuksen tuloksen mukaan taide- ja kulttuuriharrastaminen ennustaa pitkäikäisyyttä. Passiivisen taideharrastamisen ja pitkäikäisyyden yhteys oli selvempi kuin aktiivisen taideharrastamisen, joka saattaa johtua siitä, että passiivisen taiteen harrastajia on enemmän kuin aktiivisen.fi
dc.description.abstractABSTRACT Do activities in culture and art predict longevity? Tuula Niemeläinen Master´s thesis University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Department of Health Sciences Gerontology and Public Health Spring 2013, 36 pages In this study longevity refers to persons who are at least 90 years old. By culture and art interest is meant for example choir singing and theatre. Culture and art interest has been affirmed to be associated with health, to predict longer life and to prevent dementia. The reasons why cultural and artistic activities contribute to well-being are cultural experiences, enjoyment, association with experienced good health, sense of community and sense of control over your life. The focus of this study is on sense of community. The purpose of this study was to research, if culture and art interest predicts longevity of persons lived in Jyväskylä in 1904-1923. This study used the data of the project Ikivihreät. One part of the project was the information about the interest in culture and art in 1988, when the participants were 65-84 years old. The activities were divided into two groups: active interest (for example choir singing) and passive interest (for example visiting the theatre). Mortality rate was followed to the year 2012. The connection between former cultural activities and longevity was analysed by SPSS Statistics 20.0 software. The data were analyzed by computing frequencies, cross-tabulation and independent sample t-test. Logistic regression analysis was used to investigate the correlation between longevity and art interest. Age in the year 1988, gender and marital status were covariates. Longevity was defined to refer to persons who were at least 90 years old. The persons who died before they were 90 formed the control group (n=907). 81% of the persons from the longevity group and 71% of the persons who died before the age of 90 took an interest in culture and art. The propability of living to the age of 90 was 64 % (OR 1.64, 95% Cl 1.23-2.20) higher in the group with occasional passive artistic activities compared to those who had no artistic activities. Those who had regular active artistic activities had 95% (OR 1.95, 95% Cl 1.23-3.10) higher probality of living to the age of 90. Occasional active participation in cultural activities had no influence on longevity, but regular active participation predicted longevity by 63 % ( OR 1.63, 95% Cl 1.09 -2.40) compared to those who had no cultural activities. According to this study, the interest in art and culture predicts longevity. The relationship between longevity and passive interest in art and culture was more significant than the relationship between longevity and active interest. It can be explained by a higher number of persons who had passive interest in artistic activities.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlongevity
dc.subject.otheroldest old
dc.subject.otherculture
dc.subject.otherart
dc.subject.othersocial capital
dc.titleEnnustaako kulttuurin ja taiteen harrastaminen pitkäikäisyyttä?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201306051896
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2013-06-05T08:12:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysopitkäikäisyys
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysovanheneminen
dc.subject.ysokulttuuriharrastukset
dc.subject.ysotaideharrastukset
dc.subject.ysoterveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record