Show simple item record

dc.contributor.authorAaltonen, Sari
dc.date.accessioned2013-05-21T13:41:25Z
dc.date.available2013-05-21T13:41:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1261498
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41527
dc.description.abstractTäplärapu (Pacifastacus leniusculus) on Suomen vesistöissä verrattain uusi vieraslaji, joka leviää sekä suunnitelluin istutuksin että suunnittelematta uusille alueille. Täplärapu on alun perin tuotu Suomeen korvaamaan rapuruton turmelemia jokirapukantoja, mutta sitä on istutettu myös alueille, joissa ei alkuperäistä rapukantaa ole aiemmin ollut. Kotoperäiseen jokirapuun verrattuna täplärapu on paitsi vastustuskykyisempi rapurutolle, myös nopeampi kasvamaan ja lisääntymään. Täplärapu kasvaa jokirapua suuremmaksi ja on luonteeltaan aggressiivisempi. Vieraslajina täplärapu voi muuttaa uuden elinympäristön rakennetta ja toimintaa. Täplärapu käyttää ravintonaan muun muassa selkärangattomia pohjaeläimiä, jotka toimivat myös kalojen loisten väli-isäntinä. Vaikuttaessaan pohjaeläinyhteisöihin täpläravut voivat siten vaikuttaa myös loisten runsauteen ja yleisyyteen alueella. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten täpläravun läsnäolo alueella voi vaikuttaa saman alueen särkien (Rutilus rutilus) loisyhteisöihin. Tutkimuksessa määritettiin Päijänteellä olevilta havaintoalueilta (n = 10) verkoin pyydystetyistä särjistä (n = 188) niiden loiset ja verrattiin loisyhteisöjä ravuttomien (n = 5) ja ravullisten alueiden (n = 5) välillä, perustuen havaintoalueiden keskiarvoihin. Vertailut tehtiin sekä loislajeittain että väli-isäntäkohtaisesti. Tutkimuksessa havaittiin vesisiiraa (Asellus aquaticus) väli-isäntänään käyttävän Acanthocephalus lucii –väkäkärsämatoja merkitsevästi vähemmän ravullisten alueiden särjillä. Toinen tilastollisesti merkitsevä ero havaittiin simpukkavälitteisten Rhipidocotyle fennica –imumatojen esiintyvyydessä. R. fennica oli yleisempi ravullisilla alueilla. Kun loiset jaettiin ryhmiin väli-isäntiensä perusteella, ei simpukkavälitteisillä, kotilovälitteisillä tai hankajalkaisten loisilla havaittu eroja ravullisten ja ravuttomien alueiden välillä. Tämä tutkimuksen tulokset vahvistavat osittain aiempia tutkimustuloksia täpläravun mahdollisista seurannaisvaikutuksista kalojen loisyhteisöihin, mutta toisaalta osoittavat, että vaikutusten esiintyminen ja voimakkuus riippuvat myös kalaisäntien ekologiasta ja habitaatin käytöstä.fi
dc.description.abstractSignal crayfish (Pacifastacus leniusculus) is an alien species spreading planned and unplanned in Finnish freshwaters. Signal crayfish has been introduced to compensate for the reduction of endemic noble crayfish stocks (Astacus astacus) due to crayfish plague. Signal crayfish has been introduced also into areas with no previous crayfish population. Compared to the endemic species, signal crayfish is more resistant to the plague and has faster growth and reproduction rate. Adult signal crayfish is larger in size than the endemic species and more aggressive in its behavior. As an alien species, it can change the structure and function of the ecosystem. Crayfish feeds partly on freshwater invertebrates. These same invertebrates can act as hosts for fish parasites. By eating invertebrates, signal crayfish might affect the abundance and prevalence of fish parasites. In this study, the aim was to investigate if the signal crayfish can affect the parasites of roach (Rutilus rutilus) in a large lake ecosystem, previously naive to crayfish. The study was conducted at lake Päijänne, the parasites were determined from roaches (n = 188) caught in the study sites (n = 10) by gillnets. The average abundances and prevalences of parasite species found from roach in each study area were compared between areas with (n = 5) and without (n = 5) signal crayfish. Comparisons were made also by grouping the species according to their invertebrate hosts. The study revealed less Acanthocephalus lucii –infections on roaches caught from study sites with signal crayfish. The intermediate host of A. lucii is waterlouse (Asellus aquaticus). Rhipidocotyle fennica, a trematode parasitizing bivalves, was more prevalent on roaches caught in areas with crayfish. There were no significant differences when comparing parasites as groups infecting bivalves, gastropods or copepods. This study brings out new information about the effects of signal crayfish, an introduced alien species, on fish parasite communities. On the other hand, it has been demonstrated that the occurrence and strength of effects depend also on the ecology and habitat of fish hosts.en
dc.format.extent29 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAcanthocephalus lucii
dc.subject.otherAsellus aquaticus
dc.subject.otherAstacidae
dc.subject.otherrapuistutukset
dc.subject.otherRhipidocotyle fennica
dc.subject.othervieraslaji
dc.subject.otherväli-isäntä
dc.titleTäpläravun (Pacifastacus leniusculus) vaikutus särjen (Rutilus rutilus) loisiin Päijänteellä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305211740
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAkvaattiset tieteetfi
dc.contributor.oppiaineAquatic sciencesen
dc.date.updated2013-05-21T13:41:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4012
dc.subject.ysovieraslajit
dc.subject.ysotäplärapu
dc.subject.ysoloiset
dc.subject.ysosärki
dc.subject.ysoPäijänne


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record