Show simple item record

dc.contributor.authorKääriä, Arttu
dc.date.accessioned2013-05-21T10:42:53Z
dc.date.available2013-05-21T10:42:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41517
dc.description.abstractKääriä, Arttu Tietojärjestelmäprojektien onnistuminen: Projektin tietämyksen hallinnan mer-kitys projektin onnistumiseen Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013, 23 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Pirhonen, Maritta Tässä kandidaatin tutkielmassa käsitellään tietämyksen hallinnan merkitystä tietojärjestelmäprojektien onnistumisessa. Tutkielma käy läpi tietämyksen mer-kityksen, hiljaisen ja eksplisiittisen tietämyksen määritelmät sekä kuvailee mitä tietämyksen hallinta tarkoittaa. Tutkielma käsittelee erilaisia tietämyksen hal-linnan ongelmia ja riskejä, ja tietynlaisia tietämyksenhallintakeinoja. Tutkiel-man tarkoituksena on tunnistaa tietämyksen hallinnan tärkeys tietojärjestelmä-projektien onnistumisen kannalta vastaamalla kysymyksiin siitä, miten tietä-myksen hallinnan puute voi vaikuttaa projektien epäonnistumiseen, sekä millä tavoin ja minkälaisia menetelmiä ja järjestelmiä tietämyksen hallintaa varten on kehitetty. Nämä menetelmät ovat usein sosiaalisia ja dokumentti- ja prosessi-pohjaisia, ja ne pyrkivät jakamaan tietämystä projektin jäsenten välillä tai siir-tämään tietämystä organisaation pitkäaikaiseen muistiin. Tutkielman tuloksena havaittiin useita tietämyksen hallinnan ongelmatilanteita sekä tapoja, joilla on-gelmiin voidaan varautua. Lisäksi löydettiin menetelmiä, joilla voidaan ehkäis-tä mahdollisia ongelmia ja tunnistettiin tärkeää tietämystä, mitä projektissa tuli-si säilyttää. Myös hiljaisen tietämyksen merkitys korostuu monissa ongelmati-lanteissa. Tutkielma on rajattu tietojärjestelmäprojekteihin, erilaisten projek-tiympäristöjen määrän vuoksi. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, käyttäen aiheesta riippuen mahdollisimman tuoreita lähteitä.fi
dc.description.abstractKääriä, Arttu The Success of IT-projects: The significance of knowledge management in pro-ject success Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2013, 23 p. Information Systems Science, Bachelor’s Thesis Supervisor: Pirhonen, Maritta This bachelor's thesis discusses the significance of knowledge management as a factor to the success of IT-projects. The thesis explains the meaning of knowledge, the definitions of tacit and explicit knowledge and describes knowledge management. The thesis discusses various problems and risks con-cerning knowledge management and certain means for managing it. The thesis intends to identify the importance of knowledge management to IT-project suc-cess by answering the question of how the lack of knowledge management can cause projects to fail, and what tools and methods have been developed for it. These tools are often social, document and process based, and attempt to share knowledge within project teams, or transfer knowledge into the long term or-ganizational memory. As a result of the thesis, several knowledge issues and means of preparing against them were identified. Furthermore, methods were found to prevent potential issues, and critical knowledge was identified, which should be stored by project teams. Also, the significance of tacit knowledge was highlighted in many cases. The thesis has been limited to concern IT-projects, due to the amount of different project environments. The thesis was accom-plished as a literature review, by using as recent literature as possible, depend-ing on the topic.en
dc.format.extent23
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertietämys
dc.subject.othertietämyksen hallinta
dc.subject.otherprojektin hallinta
dc.subject.othertietojärjestelmäprojektit
dc.titleTietojärjestelmäprojektien onnistuminen : projektin tietämyksen hallinnan merkitys projektin onnistumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201305211731
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2013-05-21T10:42:53Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record