Uusimmat aineistot

  • Kansalaisopisto – väylä suomalaiseen yhteiskuntaan 

    Lyytikäinen, Anna; Gwiazda, Gosia; Räisänen, Elina; Henricson, Anni; Pankkonen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Suomea kaiken ikää -koulutus tarjosi Kirkkonummen kansalaisopiston päätoimiselle opetushenkilöstölle mahdollisuuden kehittää koko työyhteisön osaamista maahanmuuttajien kieli- ja integraatiokoulutuksen järjestäjänä. ...
  • Maahanmuuttajanuorille räätälöityä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta Tampereella 

    Huttunen, Marja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Nuoret heikon luku- ja kirjoitustaidon omaavat maahanmuuttajat ovat erityisryhmä, joka tarvitsee räätälöityä koulutusta kotoutumisensa tueksi. Tampereen seudun ammattiopistossa on kohta kahden vuoden ajan kehitetty opetusta ...
  • Valmistava opetus Länsimäen koulussa Vantaalla 

    Tykkyläinen, Maiju (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Yläkouluiässä Suomeen muuttavilla nuorilla on edessään melkoinen haaste. Heillä on oikeus vuoden kestävään valmistavaan opetukseen ja valmistavan opetuksen jälkeen on aikaa 0‒3 vuotta suorittaa peruskoulu. Se on todella ...
  • Inklusiivinen valmistava opetus Martinlaakson koulussa Vantaalla 

    Elonen, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Laajavuoren koulussa Vantaalla alkoi huhtikuussa 2012 projekti, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja tiedostaa valmistavan opetuksen toimintatapoja koulun arjessa sekä kehittää niitä. Hyvin pian huomattiin, että kyse ei voi ...
  • Valmistavan opetuksen ja alkuopetusluokan yhteistyö 

    Mikkola, Julia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Valmistava opetus ja alkuopetus voivat muodostaa toimivan tiimin, joka tukee valmistavan oppilaiden integroitumista kouluyhteisöön. Tästä hyötyvät kaikki, ja se vastaa myös kansainvälistyvän maailman haasteisiin. Kyky tulla ...
  • Suomea kaiken ikää – kotouttamistyötä tukevaa täydennyskoulutusta 

    Aalto, Eija; Martin, Maisa; Suni, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
    Täydennyskoulutus rajoittuu usein yhden ammattiryhmän muutaman aktiivin käynteihin lyhytkursseilla. Suomea kaiken ikää -koulutuksen ideana oli tarjota moniammatillisille ryhmille tukea uudentyyppisen kotouttamistyön ...
  • Kotouttamistyön asiantuntijoiden osaamista kehittämässä 

    Pöyhönen, Sari; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)