Recent Submissions

 • Kieli koulussa: kohti kokonaisvaltaista kielikäsitystä [pääkirjoitus] 

  Nikula, Tarja; Kääntä, Leila (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
 • Kohtaamattomuudesta vuorovaikutukseen – tunnekielinen toimintakulttuuri antaa yhä odottaa tuloaan 

  Pollari, Jorma (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Tuleva opetussuunnitelmauudistus nostaa pedagogiseen keskusteluun käsitteen monilukutaito. Se tulee ymmärtääkseni sisältymään teoreettisena pohjana jokaisen oppiaineen sisältöihin ja tavoitteisiin ja siitä halutaan tehdä ...
 • Kohti kielitietoisempaa opettajankoulutusta 

  Aalto, Eija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Kielitietoinen koulu ja opetus ovat käsitteinä nopeasti vakiintuneet suomalaiseen pedagogiseen keskusteluun mm. meneillään olevan perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ansiosta. Vastaavaa kehittämistyötä tehdään parhaillaan ...
 • Kieli- ja tekstitietoisuutta kouluun! Kielitietoinen koulu ja äidinkielen ja kirjallisuuden opetus 

  Harmanen, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistus lisää koulun kielitietoisuutta ja muuttaa kaikkien oppiaineiden opetusta tekstitietoiseen ja tekstilajeja tunnistavan pedagogiikan suuntaan. Samalla äidinkielen ja kirjallisuuden ...
 • Opetussuunnitelmat uudistuvat : tekstien lukijasta ja kirjoittajasta monilukutaituriksi 

  Luukka, Minna-Riitta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistustyö on kovassa vauhdissa. Suunnitelmaan on tulossa monia uusia linjauksia, joiden ideat ja toteutustavat tarvitsevat vielä pohdiskelua ja täsmennystä ennen kuin ne ...
 • Toiminnallisuus kielenoppimisessa - pedagogisia kokeiluja saamen luokissa 

  Pitkänen-Huhta, Anne; Pietikäinen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Viimeaikaiset käsitykset kielenoppimisesta korostavat subjektiivisuutta oppimisessa, oppijan omien kokemusten ja henkilökohtaisen historian merkitystä sekä oppijan osallistumista itselle ja yhteisölle mielekkäisiin ...
 • Viittomakieli ja viittomakieliset Jyväskylän yliopistossa 

  Takkinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Jyväskylän yliopisto on Suomen ainut yliopisto, jossa viittomakieli on oppiaineena ja jota voi opiskella tohtorin tutkintoon saakka. Viittomakielen opetus alkoi ensin kurssimuotoisena. Vuonna 1992 alkoivat viittomakielen ...
 • Kenen (ruotsinsuomalaiset) kieli-ideologiat? 

  Muhonen, Anu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Etnografinen ja sosiolingvistinen kenttätutkimus kahdessa ruotsinsuomalaisessa koulussa paljastaa, että nykyajan ruotsinsuomalaiset koululaiset ja varhaisnuoret elävät monikielisessä ja -kulttuurisessa kielimaailmassa, ...
 • Koulutusta vähemmistökielillä - onko sitä? : [pääkirjoitus] 

  Laihonen, Petteri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
 • How minority pupils in Estonia view and cope with studying Estonian and via Estonian 

  Korzel, Jevgenia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  In those secondary schools in Estonia, where Russian has been the language of instruction, a lengthy process of reforming the language of education has taken place. In 2012, the obligatorily study 60 % of content subjects ...
 • Att utveckla en Jyväskyläidentitet: Undervisning på svenska i en finskdominerad miljö 

  Palviainen, Åsa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  I denna text görs ett nedslag i en svenskspråkig klass i en officiellt enspråkig finsk kommun (Jyväskylä i Mellersta Finland). Utav kommunens 131 000 invånare är ca 300 registrerade som svenskspråkiga. Den svenska klassen ...
 • Uusien yliopisto-opiskelijoiden ruotsin kielen taitotaso ylioppilasarvosanoilla mitattuna 

  Tuohimaa, Tero; Valli, Päivi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Olemme selvittäneet, millaiset taidot yliopisto-opintonsa aloittavilla opiskelijoilla on ruotsin kielessä toisena kotimaisena kielenä ylioppilaskokeen arvosanalla mitattuna. Olemme tarkastelleet yliopistoihin valittujen ...
 • ”Kielen ja kulttuurin säilyttäminen on valintakysymyksiä” 

  Paasikunnas, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Bárbmu ry on syksyllä 2012 perustettu Sisä-Suomen saamelaisyhdistys, kertoo yhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala. Yhdistyksen virallinen kotipaikka on Jyväskylä mutta se toimii sekä Keski-Suomessa ...
 • Äidinkielenä monikielisyys : [pääkirjoitus] 

  Kangasvieri, Teija; Mård-Miettinen, Karita; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
 • Opettajan päiväkirja: Paljon juteltavaa 

  Bollström, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Olen 38-vuotias romaninainen. Olen ammatiltani koulunkäyntiavustaja ja toimin nyt toista vuotta Espoon kaupungin projektityötekijänä tukemassa romanioppilaiden koulunkäyntiä ja opettamassa romanikieltä omana äidinkielenä. ...
 • Romanilapset ja romanikieli 

  Granqvist, Kimmo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Romanikieli on puhujamäärältään EU:n merkittävimpiä vähemmistökieliä. Se on yksi Suomen perustuslain 17 §:ssä nimetyistä vähemmistöjen kielistä. Sen käyttömäärä ja -ala ovat kuitenkin supistuneet voimakkaasti erityisesti ...
 • Englannin kieli viittomakielisten arjessa 

  Tapio, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Suomi on viittomakielialan ja kuurojen opetuksen edelläkävijämaita. Viittomakielisten oikeudet on Suomessa turvattu perustuslaissa (731/1999), ja viittomakielisillä on oikeus saada opetusta viittomakielellä. Koulutuksen ...
 • Intensiivistä kielenopetusta vaihto-opiskelijoille 

  Lempinen, Leena (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Vaihto-opiskelijat tulevat Suomeen opiskelemaan usein sen takia että suomalaiset osaavat niin hyvin englantia. Suomalaisiin tutustuminen koetaan kuitenkin erittäin haastavaksi. Yhteyksien puuttuminen vaihto-opiskelijoiden ...
 • Specima-pätevöitymiskoulutus – avain työmarkkinoille 

  Pylkkä, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöityminen mahdollistaa sijoittumisen työmarkkinoille ja edistää sopeutumista uuteen kulttuuriin. Monikulttuurisuus oppilaitoksen arjessa tuo myös uutta osaamista niin opiskelijoille ...
 • Millaista on tulevaisuuden lukutaitojen pedagogiikka? – Tutkimus- ja kehittämistyötä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

  Jokinen, Päivi; Palmgren-Neuvonen, Laura; Hytönen, Marja; Cortés, Marta; Riekki, Jukka; Korkeamäki, Riitta-Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2013)
  Millaisia ovat tekstiympäristöt, joissa 2000-luvun maahanmuuttajataustaiset lapset kasvavat? Miten digitaaliset teknologiat muuttavat lukutaitojen pedagogiikkaa? Future School Research Second Wave: TeknoLiteracy -hankkeen ...

View more