Show simple item record

dc.contributor.authorHaataja, Jaakko
dc.contributor.authorSarajärvi, Jani
dc.date.accessioned2013-03-07T08:53:26Z
dc.date.available2013-03-07T08:53:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1255681
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/41025
dc.description.abstractHaataja, J. & Sarajärvi, J. 2013. Nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaamassa – Liikuntaluokkalaisten ja normaaliluokkalaisten vertailu Polar Active® -aktiivisuusmittareilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 60s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaista on yläkoulun liikuntaluokkalaisten fyysinen aktiivisuus. Tarkastelun kohteena oli aktiivisuuden kokonaismäärä ja aktiivisuuden määrä aktiivisuustasoittain. Lisäksi tavoitteena oli verrata fyysisen aktiivisuuden eroja liikuntaluokkien ja normaaliluokkien oppilaiden välillä. Tutkimme myös, liikkuivatko oppilaat liikuntasuosituksiin nähden riittävästi ja oliko fyysisessä aktiivisuudessa eroja sukupuolten sekä luokka-asteiden välillä. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat keski-suomalaisen yläkoulun liikuntaluokkien oppilaat ja kainuulaisen yläkoulun normaaliluokkien oppilaat. Tietoa liikuntaluokkalaisten fyysisestä aktiivisuudesta kerättiin Polar Active® -aktiivisuusmittareilla. Kainuulaiselta yläkoululta samalla mittarilla kerätty aineisto saatiin LIKES-tutkimuskeskukselta. Tutkimuksen otoskoko oli 189 oppilasta, joista liikuntaluokkalaisia oli 43 ja normaaliluokkalaisia 146. Mittareilla kerättyä dataa analysoitiin PASW Statistics 18.0 -ohjelmalla. Tuloksia tarkasteltiin keskiarvojen, keskihajontojen, t-testin sekä varianssianalyysin avulla. Tulosten mukaan liikuntaluokkalaisten fyysinen aktiivisuus oli korkeampaa kuin normaaliluokkalaisilla. Luokkatasojen vertailussa sekä liikuntaluokilla että normaaliluokilla 7.-luokkalaiset olivat aktiivisempia liikkujia kuin 9.-luokkalaiset. He liikkuivat enemmän sekä reippaalla että tehokkaalla intensiteettialueella. Erittäin tehokkaassa fyysisessä aktiivisuudessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja 7.-luokkalaisten ja 9.-luokkalaisten välillä. Sekä liikuntaluokkien että normaaliluokkien oppilaat liikkuivat keskimäärin vähintään liikuntasuositusten mukaisesti. Keskihajonnat olivat kuitenkin suuria. Sukupuolten välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja ei fyysisessä aktiivisuudessa löytynyt. Tutkimustulosten perusteella olisi tärkeää, että vähiten liikkuvien oppilaiden fyysistä aktiivisuutta edistettäisiin. Liikuntaluokkatoiminnan aloittaminen ja kehittäminen ovat keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Avainsanat: Liikuntaluokka, normaaliluokka, fyysinen aktiivisuus, sukupuoli, luokka-aste, Polar Active® -aktiivisuusmittarifi
dc.format.extent69 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikuntaluokka
dc.subject.othernormaaliluokka
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.othersukupuoli
dc.subject.otherluokka-aste
dc.subject.otherPolar Active® -aktiivisuusmittari
dc.titleNuorten fyysistä aktiivisuutta mittaamassa : liikuntaluokkalaisten ja normaaliluokkalaisten vertailu Polar Active® -aktiivisuusmittareilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201303071298
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2013-03-07T08:53:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntaluokat
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosykemittarit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record