Recent Submissions

  • Plato on leadership 

    Takala, Tuomo (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  • Ristivetoa : tapaustutkimus suomalaisesta koneenrakennusverkostosta 

    Heikkilä, Marikka; Heikkilä, Jukka; Sajasalo, Pasi (Jyväskylän yliopisto, 2008)
    Menestyvien tuotteiden kehittäminen edellyttää innovaatioita ja niiden hyödyntämistä. Tämän esitutkimuksen pyrkimyksenä oli hahmottaa metsäklusterin koneenrakennuksen liiketoimintaverkostoja ja toiminnan luonnetta ...