Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorLappi, Heini
dc.date.accessioned2012-11-19T10:32:47Z
dc.date.available2012-11-19T10:32:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1234825
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40360
dc.description.abstractTutkimukseni kohteena on epäasiallisen työpaikkakäyttäytymisen ja työpaikkakiusaamisen ilmiö. Lähestyn aihetta kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, aineistonani Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta löytyvä laadullinen tutkimusaineisto: FSD2607 Tarinat pelosta ja pelottelusta työelämässä. Käytetty tutkimusaineisto sisältää 101 yksilöiden omin sanoin kertomaa tarinaa heidän kokemistaan epäasiallisuuksista työpaikoilla. Kiinnostukseni tässä opinnäytetyössä on kohdistunut, paitsi selvittämään, minkälaisesta ilmiöstä epäasiallisessa työpaikkakäyttäytymisessä ja työpaikkakiusaamisessa oikein on kyse, nimenomaan yksilöiden kokemuksilleen antamiin merkityksiin. Millaiset asiat tutkimusaineiston kirjoittajat nostavat tarinoissaan merkitsemään työpaikalle soveltumatonta käyttäytymistä? Ja millaisia seuraamuksia he kokemuksilleen raportoivat? Aineiston käsittelyssä hyödynnän tutkimusmenetelmien triangulaatiota eli yhdistelen useampaa laadullisen tutkimusmenetelmän piiriin laskettavaa tapaa käsitellä aineistoa. Ilmiön tutkimukseen liittyy monenlaisia erityispiirteitä, mitkä tekevät siitä haastavan tutkimuskohteen lähtien aina siitä, ettei yhtenäistä, virallista termistöä ole olemassa, vaan synonyymeinä käytetään monia samankaltaisia termejä. Vaikka lait ja organisaatioiden omat normistot asettavat jonkinlaisia rajoja, kuinka työpaikalla ollaan ja käyttäydytään, viimekädessä yksilö itse kuitenkin vetää rajan sille, mikä hänestä ylittää epäasiallisen käytöksen rajat. Lähestyin ilmiötä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta käsin. Vuorovaikutuksen toimivuus ei ole työpaikoilla mitenkään itsestään selvää. Työpaikoilla ihminen viettää suuren osan ajastaan sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa, mutta ei useinkaan itse pääse valitsemaan kenen kanssa työskentelee samalla tavoin kuin vapaa-ajalla voi itse valita kenen kanssa on tekemisissä. Kanssakäyminen on vastavuoroista toimintaa, eikä se toimi, jos toinen jatkuvasti toiminnallaan saa toisen tuntemaan olonsa huonoksi, loukatuksi, häväistyksi tai nöyryytetyksi, kuten aineiston kirjoittajien teksteistä heijastui. Jos toinen osapuoli jatkuvasti käyttäytyy epäkunnioittavasti toista kohtaan, toimivan kanssakäymisen peruspilarit eli osapuolten toisiinsa kohdistaman arvonannon elementit puuttuvat. Epäasiallisuuksien kärjistyessä, toistuessa ja jatkuessa alkavat aineiston perusteella oireilla niin yksilöt kuin kyseiset organisaatiotkin.
dc.format.extent95 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherepäasiallinen työpaikkakäyttäytyminen
dc.subject.othertyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.othernarratiivinen kehysanalyysi
dc.subject.otherkokemuksen tutkiminen
dc.subject.othersosiaalinen kanssakäyminen
dc.titleHuonosti käyttäytyvät työtoverini? : 101 kertomusta epäasiallisen käytöksen ja kiusatuksi joutumisen kokemuksista suomalaisilla työpaikoilla
dc.title.alternative101 kertomusta epäasiallisen käytöksen ja kiusatuksi joutumisen kokemuksista suomalaisilla työpaikoilla
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211193023
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2012-11-19T10:32:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysotyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysotyöpaikat
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysovuorovaikutus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot