Recent Submissions

 • Opettajan päiväkirja: Ennen uuden urakan alkua 

  Haapasalo, Kristiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Opettajan päiväkirja -juttusarja jatkuu kotoutumiskouluttajan ajatuksilla. Kristiina Haapasalo toimii kouluttajana Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa. Kristiina kertoo hyvistä päätöksistään ennen kurssin alkua ja siitä ...
 • Kuulumisia Tampereelta 

  Pantzar, Tuula; Merta, Juha; Stüber, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön koulutusohjelma, joka on kohdennettu maahanmuuttajataustaisille opetus- ja kasvatusalalla jo toimineille ...
 • Suomen kielen opettajuuden monet kasvot Saksassa 

  Kupila, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Sosiaalisen ympäristön huomioon ottaminen laajentaa oleellisella tavalla mahdollisuuksia ymmärtää opettajaksi tulemisen prosessia. Artikkelillani haluan viedä lukijan ekskursiolle lukuisten Saksassa työskentelevien suomen ...
 • This is not a ball game: A personal narrative on teaching ideologies 

  Stikhin, Anatoly (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  The following are accounts of my thirty years’ experience in education, first as a student of Karelian State Pedagogical Institute and then as a teacher of English, linguistics and other related subjects at universities ...
 • Osallisuus kototuttaa 

  Harilahti-Juola, Virpi; Ruunaniemi, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Pudasjärvi on mukana valtakunnallisessa Osallisena Suomessa -maahanmuuttotyön kehittämishankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta. Pudasjärven kokeilussa kotoutumiskoulutus lähtee osallisuus ...
 • Osaava vanhempi – toiminnallista suomen kielen oppimista äiti & lapsi -ryhmässä 

  Intke Hernández, Minna; Matkaselkä, Pirkko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tässä artikkelissa kerromme Vantaalla toteuttavasta Osaava vanhempi -hankkeesta, sen taustoista, toiminta-ajatuksesta sekä toiminnasta. Kerromme ensin hankkeesta, sitten tarkastelemme lähemmin yhtä hankkeen puitteissa ...
 • Hoidetaan suomeksi ‒ Ammatillinen suomen kielen taito hoitoalalla 

  Mustonen, Anu Miranda (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Yhteiskuntamme monikulttuuristumisen myötä työelämään pyrkii yhä useampi maahanmuuttajataustainen henkilö. Tämä haastaa niin koulutuksen tarjoajat kuin työnantajatkin pohtimaan muun muassa sitä, mitä on riittävä suomen ...
 • Maahanmuuttajien kokemuksia ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta 

  Eloholma, Sanna; Kauppila, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Voidakseen harjoittaa Suomessa jotain ammattia, maahanmuuttajat tarvitsevat usein suomalaisen ammattitutkinnon ja koulutuksen. Ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi maahanmuuttajien on hakeuduttava ammattikouluun, ...
 • Juurevaa kotoutumista 

  Pöyhönen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)