Recent Submissions

 • Monipuolisemmalla arvioinnilla kohti yhteismitallisempia arvosanoja 

  Wahlroos, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  On elokuun puoliväli. On aika tavata uudet ykkösluokkalaiset ja aloittaa lukion ensimmäinen ruotsin kurssi. Kurssin alussa toteutetaan pieni kysely, joka paljastaa, että päättöarvosanojen mukaan kurssia on aloittamassa ...
 • Kieltenopetus suurten haasteiden ja muutosten edessä 

  Ståhlberg, Perttu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kieltenopetus ja yhteiskunta ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä paljon. Suullisen kielitaidon testaaminen ja arviointi eivät ole kuitenkaan pysyneet tämän kehityksen vauhdissa. Opetussuunnitelmien sisältöjen lisääntyminen ...
 • Suullisen kieli- ja viestintätaidon arvioinnin kehittäminen yliopistotasolla 

  Alanen, Kaisa; Männikkö, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tässä artikkelissa kerromme ruotsin kielen suullisen kieli- ja viestintätaidon arvioinnin kehittämisestä Tampereen yliopiston kielikeskuksessa. Aineistona olemme käyttäneet suullisen kieli- ja viestintätaidon arviointitilanteita, ...
 • Arviointi professiona : perimmäisten kysymysten äärellä 

  Härmälä, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Pohdin artikkelissani kielitaidon arviointia professiona eli osaamisena, joka syvenee koulutuksen ja harjoituksen kautta aloittelijasta (noviisista) ekspertin taidoksi. Pohdin samalla myös eräänlaista arvioinnin eetosta, ...
 • Eurooppalainen kielisalkku vihdoin suomalaiseen perusopetukseen! 

  Kantelinen, Ritva; Hildén, Raili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Ville kävi Thaimaassa ja puhui viikon englantia eri maista tulleiden kaverien kanssa – ei puhu paljonkaan tunnilla. Vilma on vapaa-ajalla innokas verkkokeskustelija monilla kielillä – koulussa kirjoittaminen ei innosta. ...
 • Kansalliset ja kansainväliset kielitaidon arviointitutkimukset – millaista tietoa niissä tuotetaan? 

  Huhta, Ari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kirjoitukseni käsittelee arviointitutkimuksia, erityisesti kielitaidon arviointitutkimuksia, jotka kohdistuvat sekä äidinkielen että vieraiden kielten osaamiseen Suomessa ja kansainvälisesti. Teen lyhyen katsauksen siihen, ...
 • Moniulotteinen, monitasoinen arviointi 

  Härmälä, Marita; Hildén, Raili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)