Recent Submissions

 • Ammatillisen puolen harjoittelusta lisäarvoa tulevaisuuden kieltenopettajalle 

  Kettunen, Riikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa ammatillisen puolen kielenopetus jää usein vieraaksi, eivätkä peruskoulussa ja lukiossa suoritettavat harjoittelut valmenna aikuisopetukseen. Tätä mieltä on Itä-Suomen yliopistossa ...
 • Rehtorin päiväkirja : päivä ennen juhlaa 

  Järvinen, Mika (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tällä kertaa kurkistamme opettajan päiväkirjan sijaan rehtorin työpäivään kyläkoulussa, jossa toimivat sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen alakoulu.
 • Monikielisyys : kielten kirjoa ja lingua francaa 

  Ahola, Elina; Paloposki, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Turun yliopistossa toimiva Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimuksen verkosto (McNet) järjesti maaliskuussa seminaarin aiheesta Kansallinen ja institutionaalinen monikielisyys. Teemaa käsiteltiin ...
 • Interkultuurinen opettajankoulutus Oulun yliopistossa 

  Jokikokko, Katri; Järvelä, Maria-Liisa; Räsänen, Rauni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Artikkelissa kuvataan Oulun Yliopiston Interkulttuurista opettajankoulutusohjelmaa (ITE). Artikkeli esittelee koulutuksen taustaa, syntyhistoriaa, sisältöä ja käytänteitä sekä esittelee koulutusohjelman erityisluonnetta. ...
 • Harjoittelu ulkomailla on kielen ja mielen seikkailu 

  Mutanen, Jaana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Ennakkoluulottomuutta, avoimuutta, joustavuutta ja itsenäisyyttä sekä käytöstapoja; kulttuurien välistä sensitiivisyyttä ja rohkeutta puhua vieraita kieliä; itseluottamusta ja kykyä ratkaista ongelmia. Tällainen listaus ...
 • Matkalla kielikoulutuspoliittiseen toimijuuteen 

  Laitinen, Sirpa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Opiskelen suomen ja ranskan kielen opettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja erikoistun suomi toisena kielenä (S2) -opettajaksi. Tein opettajan pedagogiset opinnot lukuvuonna 2010–2011 ja nyt pakerran parhaillaan graduni ...
 • Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen 

  Bendtsen, Marina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  I mitt arbete som lärarutbildare ställer jag mig ständigt frågan hur relevant lärarutbildningen är och hur väl vi inom ramen för utbildningen lyckas förbereda blivande lärare för sitt framtida yrke. Frågan behöver belysas ...
 • Vastavalmistuneiden kielenopettajien ammatillinen kehittyminen ja toimijuus 

  Ruohotie-Lyhty, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tavassa ymmärtää kieli ja kielenopetus on tapahtunut huomattava teoreettinen muutos viime vuosikymmenien aikana. Käytännön kielenopetuksen muutokset kouluissa ovat kuitenkin olleet hitaita. Muutosprosessin ymmärtämisessä ...
 • Opettajankoulutus - edessä vielä parempi tulevaisuus? 

  Hökkä, Päivi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Vaikka suomalainen opettajankoulutus on saanut laajasti tunnustusta osakseen, haastavat monet yhteiskunnalliset muutokset tutkimaan opettajankoulutusta kriittisesti. Tarkastelen tässä artikkelissa opettajankoulutuksen ...
 • Koulua ja elämää varten 

  Kangasvieri, Teija; Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)