Recent Submissions

 • Mä haluun oppia kieliä! Innostus kieliin herää kielikerhossa 

  Pirttinokka, Nina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kielikerhotoiminta on tärkeä osa koulun kielikulttuuria ja tarjoaa oppilaille uuden tavan tutustua eri kieliin. Toiminta tähtää oppilaiden kielellisen innostuksen heräämiseen ja uskallukseen valita eri kieliä jo varhaisessa ...
 • Tulevaisuuden koulun aaltoja – Äidinkieltä ja monitekstitaitoja oppimassa 

  Palmgren-Neuvonen, Laura; Jokinen, Päivi; Hytönen, Marja; Korkeamäki, Riku; Mikkola, Henna; Korkeamäki, Riitta-Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Viime vuosien mediamaailman muutos tuo haasteita niin oppijoille kuin opettajille. Kommunikaation vallankumouksen myötä kuva on korvannut kirjoituksen ja ruutu kirjan (Kress 2003). Teksteistä on alettu puhua laajassa ...
 • Yhteistyönä kekseliäitä ja kokeellisia lastenkirjoja 

  Mäkinen-Laitila, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kulttuurin yksikön Graafisen muotoilun ja Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat toteuttivat lukuvuoden 2011–2012 aikana uudenlaisen monialaisen projektin. Projektin päämääränä oli ...
 • Opettajan päiväkirja : tärkeintä on, että lapsi viihtyy täällä meidän kanssamme 

  Miettinen, Esa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Harriet Lindfors on lastentarhanopettaja, joka on työskennellyt yli 20 vuotta Inkerinpuiston kielikylpypäiväkodissa Vaasassa ja ollut aktiivisesti kehittämässä kielikylpypäivähoitoa. Tämänkertainen opettajan päiväkirja ...
 • Kokemuksia englanninkielisestä opetuksesta – vanhempien näkökulma 

  Kohi, Mia; Kohi, Antti (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Olemme viiden hengen espoolainen perhe. Lähes kymmenen viimeisen vuoden ajan joku kolmesta lapsestamme on ollut englanninkielisessä päiväkodissa tai kaksikielisessä opetuksessa. Tässä muutamia ajatuksia kokemuksistamme.
 • Kaksikielisyys edesauttaa älyllistä joustavuutta? 

  Laine, Matti (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kaksikielisyyteen näyttää liittyvän etua tietyissä älyllistä joustavuutta vaativissa tehtävissä. Tämä on havaittu sekä lapsilla että aikuisilla, mutta ilmiön mekanismit vaativat vielä selvittämistä.
 • Flerspråkighet i barns vardag – En handledning för pedagoger som arbetar med små barn 

  Hertzberg, Veronica; Sallinen, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Flerspråkighet är en allt vanligare verklighet för barn i Europa. För att barnen skall kunna utveckla sina språk behöver de språkligt rika miljöer samt medvetna vuxna omkring sig. Därför har Folkhälsan inom det EU-stödda ...
 • Tarinoin ja kansanlauluin potkua kulttuurintuntemukseen ja kieltenopiskeluun 

  Karjula, Kaarina; Kauppinen, Merja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Sastamalan Opistossa on otettu koppi varhaisesta kieltenopetuksesta. Opisto on ollut viime vuosina aktiivinen Euroopan unionin kielten ja kulttuurien opetusta koskevissa hankkeissa. Tavoitteena on ollut innostaa alakoululaisia ...
 • Tarvitaanko päiväkodeissa erillisiä suomi toisena kielenä -tuokioita? 

  Kela, Maria (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Vieraillessani päiväkodeissa kasvattajat ovat toistuvasti tehneet minulle saman kysymyksen: miten usein meillä pitäisi olla suomi toisena kielenä -tuokio lapsille, joilla on jokin muu kuin suomi kotikielenä. Selvään ...
 • Vieraiden kielten opetuksesta päiväkoti Kalinkassa 

  Miettinen, Sauli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Suomalais-venäläinen päiväkoti Kalinka perustettiin vuonna 1990. Sen tarkoitus oli tarjota kaksikielistä päivähoitoa Suomalais-venäläiseen kouluun meneville lapsille. Alkuperäinen ajatus oli tutustuttaa suomalaisten perheiden ...
 • Toisen kielen taitajaksi kielikylpypäiväkodissa 

  Savijärvi, Marjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Selvitin syksyllä 2011 valmistuneessa väitöskirjassani, miten ryhmä 4-5-vuotiaita suomenkielisiä lapsia oppii ruotsia kielikylpypäiväkodissa. Tutkimustani varten seurasin yhden päiväkotiryhmän toimintaa videoimalla ...
 • Kielisuihkutusta Jyväskylän kaupungissa vuodesta 2010 

  Bärlund, Pia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Jyväskylän kaupungissa on tarjottu alakouluikäisille lapsille kielisuihkutusta vuodesta 2010. Toiminta sai alkunsa, kun saksan kielen asemasta kielivalinnoissa huolestuneet muutamat opettajat istuivat alas pohtimaan, kuinka ...
 • Varhaisen kielenoppimisen haasteita ja käytänteitä Euroopassa 

  Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Euroopan komissio asetti vuoden 2009 lopussa avoimen koordinaatiomenetelmän (OMC, Open Method of Coordination) työryhmän "Early language learning" pohtimaan ennen kouluikää tarjottavan kieltä ja kielellistä tietoisuutta ...
 • Nuorena vitsa väännettävä 

  Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)