Recent Submissions

 • ”Liike-englantia olen oppinut työelämässä” – Muulla tavoin hankittu kieliosaaminen näkyväksi korkeakouluopinnoissa 

  Airola, Anneli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Artikkelissa käsitellään aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) menettelytapoja ammattikorkeakouluissa. Kieli- ja viestintäopintojen AHOT-menettelyt ammattikorkeakouluissa linkittyvät korkeakoulujen ...
 • Kun kieli tulee kasvoille – kielitaitokasvot AMK-opiskelijoiden vuorovaikutuksen osana 

  Ahvenainen, Tarmo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Useimmat meistä ovat kokeneet tilanteen, jossa olemme olleet haluttomia puhumaan vierasta kieltä. Monet meistä ovat olleet myös tilanteissa, joissa meillä on ollut tarve ottaa puhekumppani jotenkin erityisellä tavalla ...
 • Uusi maailma avautuu ja vie mukanaan – opetusharjoittelijana ammattikorkeakoulussa 

  Oinonen, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Laivanupotuksen pelaamista, videopätkien katselua, kulttuuritietoutta ja rentoa menoa. Ei läksyjen tekemisen tai tekemättä jättämisen valvontaa, huomauttelua pipon pitämisestä sisällä tai kieltoja olla heittelemättä ...
 • Ammattikorkeakoulun kieltenopettaja – monipuolinen osaaja, verkostoitunut asiantuntija ja innostava valmentaja 

  Juurakko-Paavola, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Ammattikorkeakoulujen kieltenopettajat työskentelevät tällä hetkellä isojen muutosten keskellä olevissa organisaatioissa. Millaista osaamista heillä tulisi olla nyt ja etenkin tulevaisuudessa, jotta he selviävät niin ...
 • Työelämälähtöistä ja alakohtaista kieltenopetusta 

  Juurakko-Paavola, Taina; Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
 • Opettajan päiväkirja: Amisenglantia joka lähtöön 

  Unknown author (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Opettajan päiväkirja -sarjan viimeisessä osassa työpäivästään kertoo Satakunnan ammattiopiston lehtori, joka opettaa englannin kaksi kaikille pakollista kurssia autonasentajille, kuljettajille, talonrakentajille, ...
 • Aikuiskoulutuksen kielikouluttajat ja kielikoulutuspoliittinen toimijuus 

  Mård-Miettinen, Karita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Artikkelissa kerrotaan Kieliverkoston opettajankoulutuksen teemavuonna toteutetusta haastattelututkimuksesta, jossa tarkastellaan kielikoulutuspoliittista toimijuutta aikuiskoulutuksessa työskentelevien kielikouluttajien ...
 • ”Tillsammans förstod vi varandra” – om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa 

  Sipola, Sirpa; West-Sjöholm, Marit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Under läsåret 2011–12 genomfördes ett språksamarbete mellan Språktjänsten vid Vasa universitet och Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi i Vasa. Samarbetet ordnades inom ramen för kursen i det andra inhemska ...
 • Pedagoginen viitekehys ohjaamassa kielikeskuksen kieli- ja viestintäkoulutusta 

  Alanen, Kaisa; Männikkö, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tässä artikkelissa kerromme Tampereen yliopiston kielikeskuksen pedagogisesta viitekehyksestä ja sen merkityksestä opetussuunnitelmatyössä ja opetuksessa. Kerromme myös opettajien, opetusharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ...
 • Opettajan päiväkirja: Ennen uuden urakan alkua 

  Haapasalo, Kristiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Opettajan päiväkirja -juttusarja jatkuu kotoutumiskouluttajan ajatuksilla. Kristiina Haapasalo toimii kouluttajana Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa. Kristiina kertoo hyvistä päätöksistään ennen kurssin alkua ja siitä ...
 • Kuulumisia Tampereelta 

  Pantzar, Tuula; Merta, Juha; Stüber, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Kuulumisia II – opettajankoulutuksen monikulttuurinen horisontti on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikön koulutusohjelma, joka on kohdennettu maahanmuuttajataustaisille opetus- ja kasvatusalalla jo toimineille ...
 • Suomen kielen opettajuuden monet kasvot Saksassa 

  Kupila, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Sosiaalisen ympäristön huomioon ottaminen laajentaa oleellisella tavalla mahdollisuuksia ymmärtää opettajaksi tulemisen prosessia. Artikkelillani haluan viedä lukijan ekskursiolle lukuisten Saksassa työskentelevien suomen ...
 • This is not a ball game: A personal narrative on teaching ideologies 

  Stikhin, Anatoly (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  The following are accounts of my thirty years’ experience in education, first as a student of Karelian State Pedagogical Institute and then as a teacher of English, linguistics and other related subjects at universities ...
 • Osallisuus kototuttaa 

  Harilahti-Juola, Virpi; Ruunaniemi, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Pudasjärvi on mukana valtakunnallisessa Osallisena Suomessa -maahanmuuttotyön kehittämishankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta. Pudasjärven kokeilussa kotoutumiskoulutus lähtee osallisuus ...
 • Osaava vanhempi – toiminnallista suomen kielen oppimista äiti & lapsi -ryhmässä 

  Intke Hernández, Minna; Matkaselkä, Pirkko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Tässä artikkelissa kerromme Vantaalla toteuttavasta Osaava vanhempi -hankkeesta, sen taustoista, toiminta-ajatuksesta sekä toiminnasta. Kerromme ensin hankkeesta, sitten tarkastelemme lähemmin yhtä hankkeen puitteissa ...
 • Hoidetaan suomeksi ‒ Ammatillinen suomen kielen taito hoitoalalla 

  Mustonen, Anu Miranda (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Yhteiskuntamme monikulttuuristumisen myötä työelämään pyrkii yhä useampi maahanmuuttajataustainen henkilö. Tämä haastaa niin koulutuksen tarjoajat kuin työnantajatkin pohtimaan muun muassa sitä, mitä on riittävä suomen ...
 • Maahanmuuttajien kokemuksia ammatilliseen koulutukseen valmistavasta koulutuksesta 

  Eloholma, Sanna; Kauppila, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Voidakseen harjoittaa Suomessa jotain ammattia, maahanmuuttajat tarvitsevat usein suomalaisen ammattitutkinnon ja koulutuksen. Ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi maahanmuuttajien on hakeuduttava ammattikouluun, ...
 • Juurevaa kotoutumista 

  Pöyhönen, Sari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
 • Opettajan päiväkirja: Täydellisen epätäydellinen koulupäivä 

  Alakoulunopettaja Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Olen nuori opettaja. Työskentelen kolmatta vuotta keskisuuressa alakoulussa. Olen koulutukseltani kieltenopettaja, mutta hankin sen jälkeen vielä luokanopettajan kelpoisuuden, enkä ole hetkeäkään katunut. Opetan tällä ...
 • Maahanmuuton ikävaihe vaikuttaa venäjänkielisten nuorten kielivalintoihin 

  Rynkänen, Tatjana (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2012)
  Vuonna 2010 Suomessa asui lähes 55 000 henkilöä, jotka ilmoittivat äidinkielekseen venäjän. Heidän osuutensa Suomen väestöstä on noin 1 %. Suomen ja ruotsin jälkeen venäjä on kolman-neksi puhutuin kieli Suomessa. Venäjänkielisiä ...

View more