Recent Submissions

 • Hymy ilahduttaa kaikilla kielillä 

  Oljakka, Merja; Määttä, Jenni (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  SOL Palvelut Oy on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheyritys, joka tarjoaa palveluita siivous-, toimitila-, kiinteistö-, koti- ja turva-alalla. Lisäksi SOL konsernissa toimii SOL Henkilöstöpalvelut ja SOL Pesulapalvelut. ...
 • Maahanmuuttajakin tarvitsee työelämän kieli- ja viestintätaitoja 

  Suni, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Ammattilaisina kohdellaan todennäköisimmin niitä, jotka sukkuloivat sujuvasti työelämän vaihtelevissa viestintätilanteissa ja hallitsevat myös keskeiset alakohtaiset kielelliset käytänteet. Tämä koskee maahanmuuttajia siinä ...
 • Kielikö työväline? 

  Salomaa, Eveliina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Monipuolisen kielitaidon tärkeyttä ei voi vähätellä, ja moni opiskeleekin useita kieliä, jotta työelämään siirtyessä eväät olisivat hyvät ja ravitsevat. Mutta millaista kielitaitoa työelämässä oikeasti vaaditaan ja mitä ...
 • Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta 

  Räisänen, Tiina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Tässäkin verkkolehdessä on pohdittu sitä, mitä työelämän kielitaito on ja millaisia haasteita työelämässä tapahtuneet muutokset asettavat työntekijän kielitaidolle. Lisäksi on kartoitettu työelämän kielitaitotarpeita ja ...
 • Viittomakielistä työvoimaa, ole hyvä! 

  Alanne, Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Tässä artikkelissa pohditaan työelämän kielitaitoa viittomakielisten näkökulmasta. Millainen kielitaito viittomakielisillä on ja millaista kielitaitoa heiltä vaaditaan työpaikalla? Näihin kysymyksiin ei ole olemassa ...
 • Kohti tulevien asiantuntijoiden oppimisympäristöjen rakentamista 

  Virtanen, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Pedagogisen kehittämistyön lähtökohdaksi ei tarvitse aina ottaa uuden käytännön luomista, vaan jo olemassa olevia ja toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä ja toimintamalleja voitaisiin hyödyntää kehittämistyössä nykyistä ...
 • Työelämän viestintätaitojen opettaminen Jyväskylän aikuisopistossa 

  Urrio, Laura (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Aikuisten ammatillisen äidinkielen opettajan työ on työelämän viestintätaitojen opettamista. Opettajan on välttämätöntä tuntea työelämä, jotta opetusmateriaalit ja oppimisympäristöt palvelisivat sekä opiskelijaa että ...
 • Joensuulainen ASKO: Ammatillisesti suuntautunut kieltenopetus 

  Kantelinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Itä-Suomen yliopistossa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Joensuun kampuksella on pyritty huomioimaan aineenopettajaopinnoissa myös ammatillisesti suuntautuneen kieltenopetuksen kenttä. Siksi ...
 • Kielitaito ja työmarkkinat – Euroopan unioni ikuisuusongelman kimpussa 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Euroopan unionin neuvosto hyväksyi toukokuussa 2009 eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategiset tavoitteet vuodelle 2020. Tämän laajemman puiteohjelman strategiset tavoitteet ovat eurooppalaisen lennokkaasti: 1) tehdä ...
 • Monipuolinen kielitaito on eduksi niin pienten yritysten arkipäivässä kuin akateemisella uralla etenemisessäkin 

  Ylönen, Sabine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen FinGer-projektissa (German as a vehicular language in academic and business contexts in Finland) tutkittiin eri kielten roolia Suomen yliopistoissa ja yrityksissä. ...
 • Kansainvälistyminen edellyttää monipuolista kielitaitoa 

  Airola, Anneli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)
  Kieliparlamentti 2011 kiinnitti huomiota työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. Kieliparlamentin kannanotossa todetaan muun muassa, että kieli- ja viestintätaidot ovat kiinteä osa työntekijän ammattitaitoa. (Kieliparlamentti ...
 • Kielitaito työelämäkysymyksenä 

  Härmälä, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2011)