Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorHalla-Seppälä, Terhi
dc.date.accessioned2012-11-07T09:21:54Z
dc.date.available2012-11-07T09:21:54Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1234163
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40181
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielmani kohteena on suomalainen alkoholinkäytön kulttuurinen malli. Tämä malli tarkoittaa karrikoidusti alkoholinkäyttöön liittyvää kaksijakoista suhtautumista; yhtäältä humalaa ja jopa siitä aiheutuvaa sivistymätöntä käytöstä ihannoidaan, mutta toisaalta alkoholinkäyttöä myös paheksutaan ja kontrolloidaan niin alkoholipolitiikan kuin sosiaalisten normien avulla. Käsittelen tutkielmassani Suomen alkoholikulttuuria ja -politiikkaa 1900-luvun alusta tähän päivään saakka. Vaikka käsittelen alkoholikulttuuriamme ja -politiikkaamme myös nykypäivän näkökulmasta, kytken sen 1900-luvun historiaan, koska mielestäni täytyy tuntea mennyttä, ennen kuin voi ymmärtää nykyisyyttä. Useimmat Suomen alkoholipoliittiset ratkaisut ovat myös tapahtuneet yhteiskuntamme historiallisten murrosvaiheiden yhteydessä, joten historiallisilla tapahtumilla on ollut iso merkitys suomalaisen alkoholikulttuurin kehitykselle. Alkoholinkäyttö on edelleen tarpeellinen ja ajankohtainen tutkimusaihe, sillä suomalaisten alkoholinkulutus on noussut jälleen keskusteluun muun muassa alkoholinveron alentamisen myötä. Kulutuksen ja siitä aiheutuvien haittojen kasvu on johtanut myös aiheesta käytävän julkisen keskustelun, kuten lehtikirjoittelun, lisääntymiseen. Tutkimukseni avulla etsin suomalaiseen alkoholikulttuuriin ja alkoholipoliittisiin ratkaisuihin liittyviä yhtymäkohtia historian ja nykypäivän väliltä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisina 1900-luvun aikaiset alkoholiin liittyvät historialliset muutossuunnat näyttäytyvät nykykeskustelussa. Valitsin tutkimukseni aineistoksi Helsingin Sanomien alkoholiin liittyvät artikkelit ja kirjoitukset ajalta 15.3.–14.7.2006. Tutkimusmenetelmäni on kvalitatiivinen sisällönanalyysi, joten aluksi luokittelin lehtikirjoitukset ja -artikkelit aineistolähtöisesti. Tämän jälkeen lähestyin aineistoani niin sanotulla teoriaohjaavalla analyysillä. Teoriani pohjautuu sekä alkoholikulttuurin ja -politiikan käsitteisiin että suomalaisen alkoholinkäytön kulttuurisen mallin määrittelyyn. Käsitemääritelmistä koostuvan teoriataustani lisäksi tutkielmani sisältää kirjallisuuskatsauksen ilmiön kansainvälisyyteen sekä suomalaisen alkoholikulttuurin ja -politiikan historiaan 1900-luvun ajalta. Käyn läpi Suomen alkoholikulttuuriin ja -politiikkaan vaikuttaneita yhteiskunnallisia tapahtumia 1900-luvulta sekä historian merkitystä suomalaisen alkoholinkäytön kulttuurisen mallin muotoutumiseen. Lisäksi kokosin historiallisten muutossuuntien keskeisistä piirteistä tiivistelmät olemassa olevien käsitteiden alle. Nämä käsitteet ovat humalahakuisuus, sivistymättömyys, alkoholikielteisyys, liberaalisuus ja eurooppalaisuus. Helsingin Sanomista keräämäni tuoreen empiirisen aineiston olen suhteuttanut näihin tiivistelmiin. Tutkimustulokseni eivät ole yllätyksellisiä; tuore lehtikirjoitusaineisto antaa kuvan alkoholinkäytön kulttuurisesta mallistamme edelleen pääosin ”miehisenä viinapulmana”, johon kuuluu humalahakuinen juomatapa ja sivistymätön käytös. Liberaalisuus sallivine asenteineen osittain tukee tämän mallin olemassaoloa. Eurooppalaisuus vastuullisine ja hienostuneine alkoholinkäyttötapoineen on edelleen vain pienessä roolissa suomalaisessa alkoholikulttuurissa. Uudet käytännöt näkyvät ensisijaisesti mietojen juomien lisääntyneenä kulutuksena sekä asenteiden ja sosiaalisten normien muuttumisena lisääntyneiden alkoholihaittojen myötä jälleen tiukemmiksi alkoholinkäyttöä kohtaan.fi
dc.format.extent120 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherHelsigin Sanomat (sanomalehti)
dc.subject.othersuomalainen alkoholinkäytön kulttuurinen malli
dc.titleSuomalainen alkoholinkäytön kulttuurinen malli : pelkkää historiaa vai edelleen alkoholiasenteidemme, -tapojemme ja -politiikkamme ohjaaja?
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211072873
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-11-07T09:21:54Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.yso1900-luku
dc.subject.yso2000-luku
dc.subject.ysoalkoholikulttuuri
dc.subject.ysoalkoholipolitiikka
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysosuomalaiset
dc.subject.ysoSuomi
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot