Show simple item record

dc.contributor.authorSillanpää, Jere
dc.date.accessioned2012-10-17T09:47:53Z
dc.date.available2012-10-17T09:47:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232710
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40017
dc.description.abstractMotivaatiotutkimus on vuosikymmeniä keskittynyt motivaatioon oppijan näkökulmasta luoden erilaisia motivaatioteorioita. Motivaatio on erittäin tärkeä tekijä vieraan kielen oppimistulosten selittäjänä, joten viime vuosikymmenellä kiinnostuttiin myös käytännön toimista, joita opettaja voi toteuttaa parantaakseen oppilaiden motivaatiota luokkahuoneissa. Näitä toimia kutsutaan motivointistrategioiksi. Tulevien vieraiden kielten opettajien käsitykset ja kokemukset motivointistrategioista Suomessa olivat lähes tutkimaton aihe, joten kyseinen näkökulma otettiin tähän tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli määrällisten menetelmien avulla saada käsitys tulevien opettajien yleisestä tietoisuudesta motivointistrategioista sekä pedagogisten opintojen aikana saadusta tiedosta motivointistrategioista. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kyselylomaketta käyttäen saada selville, miten hyödyllisinä tulevat opettajat (N = 84) motivointistrategioita pitivät, miten paljon he olivat niitä kahden viimeisen vuoden aikana käyttäneet sekä selvittää mahdollinen suhde hyödyllisyyden ja strategioiden käytön välillä. Tutkimukseen valittiin 41 motivointistrategiaa kaikki niiden eri osa-alueet mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Tuloksia analysoitaessa vertailtiin kahta ryhmää, joista toinen oli suorittanut opettajaopintonsa viimeistään edellisenä lukuvuonna (25 henkilöä) ja toinen (59 henkilöä) oli parhaillaan suorittamassa opettajaopintojensa viimeistä lukuvuotta. Tulokset osoittivat, että kokeneempi ryhmä oli selkeästi tietoisempi motivointistrategioista kuin kokemattomampi ryhmä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Opettajaopintojen aikana saadun tiedon määrä motivointistrategioista oli kaikkien vastaajien kesken suhteellisen vähäinen, eikä ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa vastauksissaan sen suhteen. Ryhmien välillä ei myöskään ollut suurta eroa näkemyksissään motivointistrategioiden hyödyllisyydestä, mutta kokeneempi ryhmä oli käyttänyt motivointistrategioita opetuksessaan selkeästi kokemattomampaa ryhmää enemmän, mikä näkyi myös suhteessa hyödyllisyyden ja motivointistrategioiden käytön välillä. Sen sijaan kokemattomammalla ryhmällä vastaavaa suhdetta ei ollut. Tulokset osoittivat, että mitä enemmän kokemusta ja pedagogista tietoutta tulevilla opettajilla oli, sitä enemmän he olivat käyttäneet eri motivointistrategioita opetuksessaan viimeisen kahden vuoden aikana. Vaikka vastaajat pitivät motivointistrategioita hyödyllisinä, he kokivat saaneensa tietoa motivointistrategioista pedagogisten opintojen aikana vähäisesti. Koska motivointistrategiat koettiin hyödyllisinä tulevien opettajien keskuudessa, ja koska niiden käyttö on tutkitusti parantanut oppimistuloksia nostamalla oppilaiden motivaatiota, opettajat voivat hyödyntää tietoa motivointistrategioista käytännön opetuksessaan vieraiden kielten oppitunneilla.
dc.format.extent72 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermotivation
dc.subject.othermotivational strategies
dc.subject.otherL2 teaching
dc.subject.otherforeign language classroom
dc.titleMotivational strategies as perceived and implemented by future L2 teachers : a comparison of two groups of Finnish university students
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210172709
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2012-10-17T09:47:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomotivointi
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record