Show simple item record

dc.contributor.authorVuori, Arto
dc.date.accessioned2012-10-04T10:50:51Z
dc.date.available2012-10-04T10:50:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231688
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39890
dc.description.abstractTämän tapaustutkimuksen tehtävänä on selvittää kymenlaaksolaisen Ekopark - yrityspuiston lähialueen asukkaiden haittakokemuksia ja riskikäsityksiä syksyllä 2007 kerätyn aineiston valossa. Ekopark on Anjalankosken Keltakankaalla sijaitseva jätteiden kierrätykseen ja loppusijoitukseen erikoistunut yrityspuisto. Tutkimus pyrkii selvittämään, miten Ekoparkin lähiasukkaat suhtautuvat siihen, että he asuvat jätepuiston läheisyydessä, ja miten se heijastuu heidän haitta- ja riskikokemuksissaan. Ilmiötä tarkastellaan niin määrällisesti kuin laadullisesti. Tutkimus on suoritettu tilaustutkimuksena ja kyseessä on sen viimeinen teoreettinen loppuraportti. Tutkimuksen näkökulma on ympäristösosiologinen. Teoreettinen viitekehys pyrkii hyödyntämään saksalaisen sosiologi Niklas Luhmannin järjestelmäteoreettista ajattelua, jossa yhteiskunnan ymmärretään muodostuvan kommunikaatiosta. Näin ollen tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lähiasukkaita havainnoimalla ja haastattelemalla tuotetusta haittoja ja riskejä koskevasta kommunikaatiosta. Tutkimus on monimenetelmäinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty lomaketutkimuksena ja haastatteluin. Ensimmäisen aineiston muodostaa syksyllä suoritettu lomaketutkimus, joka lähetettiin kaikkiin lähialueeksi rajatun alueen kotitalouksiin (400 kpl). Palautuneita lomakkeita oli 160, joten vastausprosentiksi muodostui 40. Lomaketutkimuksen lisäksi alueella suoritettiin 15 teemahaastattelua niiden asukkaiden keskuudessa, joiden tiedettiin olleen tekemisissä Ekoparkin kanssa. Määrällistä aineistoa esitellään lähinnä deskriptiivisellä tasolla ja laadullista aineistoa teemoitellen. Aineiston valossa näyttää siltä, että alueen asukkaat ovat kokeneet haittoja erityisesti alueen hajuihin liittyen. Asukkaiden keskuudessa voi sanoa esiintyvän vastustusta, mutta ei järjestäytyneessä muodossa. Pikemminkin tulokset osoittavat, että ihmiset suhtautuvat alueen toimintaan kriittisesti mutta sen vakiintumiseen sopeutuen. Keskeisin tutkimuksellinen tavoite oli alueen asukkaiden todellisten mielipiteiden selvittäminen, sillä alueen asukkaista ei oltu aiemmin tehty kattavaa tutkimusta. Tutkittu ilmiö pyritään myös kytkemään järjestelmäteoreettiseen käsitteistöön sekä eräisiin luottamuksesta ja riskistä käytyihin teoreettisiin pohdintoihin monimutkaistamatta kysymyksenasettelua kuitenkaan liiaksi.fi
dc.format.extent71 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherympäristösosiologia
dc.subject.othersysteemiteoria
dc.subject.otherriski
dc.subject.othersosiaalisten vaikutusten arviointi
dc.titleHajun sosiologiaa? : ympäristösosiologinen tapaustutkimus jätepuiston lähiasukkaiden riski- ja haittakokemuksista
dc.title.alternativeYmpäristösosiologinen tapaustutkimus jätepuiston lähiasukkaiden riski- ja haittakokemuksista
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210042596
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-10-04T10:50:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoympäristösosiologia
dc.subject.ysosysteemiteoria
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysososiaaliset vaikutukset
dc.subject.ysohaju
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record