Show simple item record

dc.contributor.authorSalovaara, Heini
dc.date.accessioned2012-09-27T15:23:39Z
dc.date.available2012-09-27T15:23:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231368
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38665
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liikunnanopettajien erilaisia koulutustaustoja sekä tutkia, miten pätevät ja epäpätevät liikunnanopettajat eroavat toisistaan taustatieto-jen, työhyvinvoinnin sekä pedagogisten käytäntöjen suhteen. Työhyvinvoinnilla tarkoi-tettiin tässä tutkimuksessa työn palkitsevia ja kuormittavia piirteitä sekä työn parhaita puolia ja pedagogisilla käytännöillä joukkueenjakomenetelmiä, perusopetuksen opetus-suunnitelman perusteille annettua merkitystä sekä oppilasarviointikriteerejä. Tämä tutkimus on osa Opetushallituksen teettämää Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi 2010 -tutkimusta (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Tutkimuskohteena olivat yläkoulujen liikunnanopettajat. Arviointi oli otosperustainen. Otosta tehtäessä otettiin huomioon eri läänit, kunta- ja kieliryhmät sekä koulujen koko. Tutkimuksessa oli mukana 111 liikunnanopettajaa 51:stä eri koulusta. Tutkimusaineisto koottiin kyse-lylomakkeilla maaliskuussa 2010. Tutkimus oli sekä määrällinen että laadullinen. Liikunnanopettajista 70 % oli päteviä, muodollisesti epäpäteviä, mutta pedagogisen tai liikunta-alan koulutuksen omaavia oli 16 % ja epäpäteviä 14 %. Tulosten mukaan eri koulutustaustaiset liikunnanopettajat erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi opet-tajakokemuksen sekä viikossa opetettavien liikuntatuntien määrässä. Liikunnanopettajan työn viisi palkitsevinta piirrettä olivat oppilaiden kehittyminen, oppilaat ja nuoret, sosiaalisuus, monipuolisuus sekä palaute oppilailta ja vanhemmilta. Työn kuormitta-vimpia piirteitä puolestaan olivat: oppilaat, resurssipula, ryhmäkoot, kiire tai riittämät-tömyyden tunne ja liikuntatuntien organisointiin liittyvät tehtävät. Liikunnanopettajan työstä pidettiin, koska sai työskennellä nuorten kanssa, työ on monipuolista sekä toi-minnallista ja saa liikkua luonnossa, huomaa kehityksen sekä pystyy työskentelemään itsenäisesti. Liikunnanopettajien yleisimmin käyttämät joukkueenjakomenetelmät olivat opettajavalinta, numerojako, ominaisuuksien perusteella jako, oppilasvalinta sekä arvonta tai sattumanvarainen jako. Pätevät liikunnanopettajat käyttivät huutojakoja vähiten suhteessa muihin opettajiin. Epäpätevät nimesivät muita opettajia useammin oppilaat työssään kuormittavaksi tekijäksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteille (2004) annettu merkitys ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi eri koulutustaustaisten välillä. Liikunnanopettajien käyttämät oppilasarviointikriteerit vaihtelivat suuresti. Suurin osa kuntotestien käyttöä kommentoineista kertoi käyttävänsä kuntotestejä oppilasar-vioinnissa. Tutkimustulokset vahvistavat tarvetta panostaa epäpätevien liikunnanopettajien täyden-nyskoulutukseen. Suomessa on pulaa pätevistä liikunnanopettajista. Pitkään liikunnan-opettajina toimineiden epäpätevien täydennyskoulutukseen olisi hyvä panostaa ja selvit-tää tutkimuksin, millaista koulutusta he erityisesti tarvitsisivat. Jotta oppilaiden tasa-arvo toteutuisi, tulisi myös liikunnan arviointikriteerejä selventää.
dc.format.extent86 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnanopettajat
dc.subject.otherpätevyys
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherjoukkueenjakomenetelmät
dc.subject.otherarviointi
dc.titlePätevien ja epäpätevien liikunnanopettajien työhyvinvointi ja pedagogiset käytännöt
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209272531
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2012-09-27T15:23:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysopätevyys
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoarviointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record