Show simple item record

dc.contributor.authorRolser, Tiina
dc.date.accessioned2012-09-19T09:22:48Z
dc.date.available2012-09-19T09:22:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226966
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38577
dc.description.abstractTyössä tarkastellaan kulttuurille alueiden kehittämisessä annettuja merkityksiä. Tarkastelutasona käytetään Suomen maakuntia ja maakuntien liittoja, jotka toimivat lakisääteisinä aluekehitysviranomaisina alueillaan. Työn tausta-ajatuksena on näkemys alueellisen toimijakentän ajallisesta muotoutumisesta hallinnollisissa ja poliittisissa muutosprosesseissa. Maakuntien aseman katsotaan olennaisesti muuttuneen Suomen EUjäsenyyden myötä. Euroopan unionin aluepolitiikka perustuu aluelähtöisyydelle, mitä edellytetään myös kansalliselta aluepolitiikan viitekehykseltä. Unionin aluepolitiikkaa toteutetaan ohjelmallisuuden periaatteella. Myös maakuntien liitot laativat aluettaan ja sen kehittämistä koskevia ohjelmia ja suunnitelmia. Liitot nähdään tässä tutkielmassa alueittensa johtavina toimijoina, joilla on aluepoliittista valtaa suhteessa muihin alueen toimijoihin. Kulttuurin yhteiskunnallisissa perusteluissa on siirrytty kulttuurin sosiaalisesta ja poliittisesta ulottuvuudesta kulttuurin taloudellisen roolin painotukseen. Euroopan unionin aluepolitiikassa kulttuurilla on välineellinen merkitys muiden politiikkatavoitteiden saavuttamisessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä merkityksiä ja tavoitteita kulttuuriin liitetään maakuntien kehittämisessä. Tähän liittyen työssä tarkastellaan myös maakunnissa esitettyjä kulttuurin määrittelyjä ja niihin sitoutumista. Tutkimuksen aineiston muodostavat kymmenen eri maakuntien liitoissa vuosina 2003–2009 laadittua kulttuuristrategiaa, joissa liitot linjaavat alueidensa kulttuurisia tavoitteita. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty kielen merkitystä painottavaa tekstin sisällönanalyysiä. Kieli ja kielenkäyttö ymmärretään sosiaalista todellisuutta rakentavana toimintana, jolloin huomio kohdistuu niihin merkityksiin, joita kielellä pyritään tuottamaan. Työn tulosten perusteella on havaittavissa, että kulttuurin taloudelliset perustelut löytyvät myös maakuntien tuottamista asiakirjoista. Euroopan unionin aluepolitiikan linjausten tapaan kulttuuri määrittyy maakuntien kulttuuristrategioissa sen välineellisen arvon kautta. Kulttuurin merkitys rakentuu aineistossa kulttuurin taloudellisen tuottavuuden, sosiaalisten vaikutusten ja vetovoimaisuuden kautta, ja kulttuurilla nähdään tulevaisuudessa olevan yhä suurempi merkitys ja vastuu alueen menestyksellisessä kehittämisessä. Kulttuurin ylhäältä annettu merkityksellistäminen sitouttaa alueen kulttuuria ja kulttuuritoimijoita hegemoniseen kulttuurin tulkintaan ja rajoittaa kulttuurin demokratiaa ja itseisarvoa. Maakuntien liittojen aseman ja niiden kulttuuripoliittisen vallan vahvistuminen aluehallinnon uudistuksessa tarjoaa monia jatkotutkimusmahdollisuuksia.
dc.format.extent105 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEuroopan unioni
dc.titleKulttuurin merkityskonstruktiot aluekehittämisessä : maakuntien liitot alueellisia kulttuurilinjauksia tuottamassa
dc.title.alternativeMaakuntien liitot alueellisia kulttuurilinjauksia tuottamassa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209192446
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2012-09-19T09:22:48Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoaluekehitys
dc.subject.ysoaluepolitiikka
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysostrategia
dc.subject.ysomaakunnat
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record