Show simple item record

dc.contributor.authorHärkönen, Pauliina
dc.date.accessioned2012-09-13T16:01:47Z
dc.date.available2012-09-13T16:01:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38541
dc.description.abstractJokaisella oppilaalla on oma tapansa ja tyylinsä oppia parhaiten. Nämä tyylit tulisi ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa sekä itse opetuksessa, jotta oppimistulos olisi mahdollisimman hyvä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, ottavatko opettaja ja opettajaopiskelijat huomioon oppilaidensa erilaiset oppimistyylit sekä mitä he ajattelevat oppimistyyliteorioista. Tarkoituksenani on myös kartoittaa, kuinka paljon opettajat hyödyntävät erilaisia oppimistyylejä opetuksessaan, ovatko he tietoisia omista oppimistyyleistään ja vaikuttavatko ne opetukseen. Lisäksi tutkin suosivatko opettajat jotakin tai joitakin tiettyjä oppimistyylejä opetuksessaan, ja jos, niin miksi. Tutkimusaineistoni koostuu oppituntien observoinneista ja neljästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Observoidut tunnit olivat kestoiltaan erimittaisia: kolme 45 minuutin ja kolme 90 minuutin ruotsin oppituntia. Haastattelin yhtä ruotsin kielen opettajaa sekä kolmea ruotsin kielen opettajaopiskelijaa. Käytän aineistoni analysoinnissa sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimusaineiston suppeuden vuoksi tutkielmani tarkoitus ei ole yleistää, vaan kartoittaa oppimistyylien hyödyntämistä oppitunneilla ja selvittää opettajaopiskelijoiden ja opettajan mielipiteitä ja käsityksiä oppimistyylien käyttämisen hyödystä. Tutkimustuloksistani kävi ilmi, että opettajat suhtautuvat oppimistyyleihin positiivisesti ja ymmärtävät niiden hyödyn ja merkityksen kieltenopettamisessa. Eri oppimistyylien hyödyntäminen mahdollistaa sen, että opetuksessa otetaan huomioon kaikenlaiset oppijat. He eivät suosi tarkoituksenmukaisesti mitään tiettyä oppimistyyliä, vaan hyödyntävät tehtäviä, joissa yhdistyy kaksi tai useampi tyyli. Observoinnin perusteella voidaan todeta, että tunneilla käytettiin eniten auditiivisen ja visuaalisen oppimistyylin yhdistelmätehtäviä.
dc.format.extent25
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersvenska språket
dc.subject.otherinlärningsstilar
dc.titleAnvändning av inlärningsstilar i svenskundervisning på lågstadiet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209132403
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2012-09-13T16:01:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record