Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorVillgren, Kati
dc.date.accessioned2012-08-31T07:22:55Z
dc.date.available2012-08-31T07:22:55Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1224933
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38438
dc.description.abstractTutkielmani tavoitteena oli selvittää ja lisätä ymmärrystä sosiaalilautakunnan toiminnasta. Tutkimuskohteenani olivat kaksi kuntaa X ja Y. Tarkastelen miten lautakunnan jäsenet kokevat lautakuntajäsenyytensä ja miten jäsenyys sosiaalilautakunnassa tulee esille mahdollisissa muissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Tarkastelen tutkimuksessani myös lautakunnan jäsenten ja sosiaalijohtajien välistä vuorovaikutusta. Olen kerännyt aineiston haastattelemalla kummassakin kunnassa neljää lautakunnan jäsentä eli yhteensä kahdeksaa lautakunnan jäsentä. Tämän lisäksi olen haastatellut kummankin kunnan sosiaalijohtajaa. Yhteensä haastatteluja on siis kymmenen. Haastatteluista seitsemän tein keväällä 2006 ja kolme haastattelua kesällä 2007. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelut litteroin tekstiksi. Litteroinnissa en merkinnyt taukoja ja litteroin vain oikeat sanat. Tutkimukseni on aineistolähtöinen tapaustutkimus, jota lähestyn retorisella otteella. Teoreettisena ja metodisena lähtökohtana on Kenneth Burken identifikaatioteoria. Lautakunnan jäsen voi identifioitua useaan eri ryhmään ja se vaikuttaa myös päätöksentekoon. Tyypittelin aineistoa erilaisiin ”identifikaatioryhmiin”. Tutkimuksestani käy ilmi, että lautakunnan jäsen identifioituu useisiin eri ryhmiin. Lautakuntaan ja sen ajamiin asioihin identifioituminen on voimakasta. Kunnassa X lautakunnan jäsenet identifioituvat lautakuntaan voimakkaammin kuin kunnassa Y. Puoluekuria ei ole joko ollenkaan tai se ei ole erityisen tiukka. Lautakunnan jäsenten oma asiantuntijuus tulee työkokemuksesta, elämän kokemuksesta ja koulutuksesta. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen vuorovaikutussuhde on hyvä, mutta kritiikkiäkin löytyy. Lautakunnan jäsenet huomaavat päätösesityksissä joskus johdattelua. Lautakunnan jäsenet arvostavat sosiaalijohtajien teknis-rationaalista asiantuntemusta. Sosiaalijohtajat näkevät lautakunnan jäsenet tärkeänä yhteistyökumppanina ja linkkinä muille kunnallisten päätöksenteon areenoille, valtuustoon ja kunnanhallitukseen.
dc.format.extent82 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalilautakunta
dc.subject.otheridentifikaatio
dc.subject.othersosiaalijohtaja
dc.titleSosiaalilautakunta poliittisena toimijana : sosiaalilautakunnan jäsenten ja sosiaalijohtajan toiminta retorisesta näkökulmasta tarkasteltuna
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208312293
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2012-08-31T07:22:56Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalilautakunnat
dc.subject.ysosamaistuminen
dc.subject.ysososiaalijohtajat
dc.subject.ysoluottamushenkilöt
dc.subject.ysoretoriikka
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot